Afrikaans 101

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com
I haven't done anything wrong.
Ek het niks verkeerd gedoen nie.

It was a misunderstanding.
Dit was 'n misverstand.

Where are you taking me?
Waar heen vat jy my?

Am I under arrest?
Is ek onder arres?

I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Ek is 'n Amerikaanse/Australiaanse/Britse/Kanadese burger.

I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Ek wil met die Amerikaanse/Australiaanse/Britse/Kanadese ambassade praat.

I want to speak to a lawyer.
Ek wil met 'n prokureur praat.

Can I just pay a fine now?
Kan ek onmiddelik 'n boete betaal?

Featured Video