Afrikaans 101

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com
Do you serve alcohol?
Bedien u alkohol?

Is there table service?
Is daar tafel diens?

A beer/two beers, please.
'n Bier/twee biere, asseblief.

A glass of red/white wine, please.
'n Glas rooi/wit wyn, asseblief.

A pint, please.
'n Pint, asseblief.

A bottle, please.
'n Bottel, asseblief.

_____ ( hard liquor ) and _____ ( mixer ), please.
_____ en _____, asseblief.

orange juice
lemoensap

Coke ( soda )
Coke ( koeldrank )

One more, please.
Nog een, asseblief.

Another round, please.
Nog 'n rondte, asseblief.

When is closing time?
Hoe laat is toemaaktyd?

Featured Video


Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com