Afrikaans 101

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com
I want to rent a car.
Ek wil 'n motor huur.

Can I get insurance?
Kan ek assuransie kry?

stop ( on a street sign )
stop ( op 'n straat teken )

one way
een rigting

yield
gee toe

no parking
geen parkering

speed limit
spoed beperking

gas ( petrol ) station
petrol stasie/vul stasie

 

Featured Video


Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com