Afrikaans 101

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com
Do you have any rooms available?
Het u enige kamers beskikbaar?

How much is a room for one person/two people?
Hoeveel kos 'n kamer vir een/twee persone?

Does the room come with bedsheets
Is daar lakens in die kamer?

Does the room come with...
Het die kamer...

...a bathroom?
...'n badkamer?

...a telephone?
...'n telefoon?

...a TV?
...'n TV?

May I see the room first?
Mag ek die kamer eers sien?

Do you have anything quieter
Het u enige iets stiller?

Do you have anything...
Het u enige ... kamer?

...bigger?
...groter...

...cleaner?
...skoner

...cheaper?
...goedkoper...

OK, I'll take it.
Goed, ek sal dit neem/vat.

I will stay for _____ night(s).
Ek sal ____ aand(e) bly.

Can you suggest another hotel?
Kan u 'n ander hotel aanbeveel?

Do you have a safe?
Het u 'n kluis?

...lockers?
...

Is breakfast/supper included?
Is ontbyt/aandete ingesluit?

What time is breakfast/supper?
Hoe laat is ontbyt/aandete?

Please clean my room.
Maak asseblief my kamer skoon.

Can you wake me at _____?
Kan u my wakker maak teen _____?

I want to check out.
Ek wil uitteken.

Featured Video


Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com