Afrikaans 101

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com
Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Aanvaar u Amerikaanse/Australiaanse/Kanadese dollars?

Do you accept British pounds?
Aanvaar u Britse ponde?

Do you accept credit cards?
Aanvaar u krediet kaarte?

Can you change money for me?
Kan u geld wissel vir my?

Where can I get money changed?
Waar kan ek geld verwissel?

Can you change a traveler's cheque for me?
Kan u 'n resigers tjek wissel vir my?

Where can I get a traveler's cheque changed?
Waar kan ek 'n reisigers tjek verwissel?

What is the exchange rate?
Wat is die wisselkoers?

Where is an automatic teller machine (ATM)?
Waar is 'n autobank/ATM?

Featured Video


Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com