Afrikaans 101

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com

Bus and Train

How much is a ticket to _____?
Hoeveel kos 'n kaartjie na _____?

One ticket to _____, please.
Een kaartjie na _____, asseblief.

Where does this train/bus go?
Waarheen gaan hierdie trein/bus?

Where is the train/bus to _____?
Waar is die trein/bus na _____?

Does this train/bus stop in _____?
Stop die trein/bus in _____?

When does the train/bus for _____ leave?
Hoe laat vertrek die trein/bus na _____?

When will this train/bus arrive in _____?
Hoe laat sal die trein/bus in _____ arriveer?

Directions

How do I get to _____ ?
Hoe kom ek tot in _____ ?

...the train station?
...die trein stasie?

...the bus station?
...die bus stasie?

...the airport?
...die lughawe?

...downtown?
...middedorp?

...the youth hostel?
...die jeug hostel?

...the _____ hotel?
...die _____ hotel?

...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...the Amerikaanse/Kanadese/Australiese/Britse konsolaat?

Where are there a lot of...
Waar is daar baie...

...hotels?
...hotels?

...restaurants?
...restaurante?

...bars?
...kroeë ?

...sites to see?
...besienswaardighede?

Can you show me on the map?
Kan jy dit vir my op die kaart aandui?

street
straat

Turn left.
Draai links.

Turn right.
Draai regs.

left
links

right
regs

straight ahead
reguit vorentoe

towards the _____
in die rigting van _____

past the _____
verby die _____

before the _____
voor die _____

Watch for the _____.
Wees op die uitkyk vir die _____.

intersection
kruising

north
noord

south
suid

east
oos

west
wes

go uphill
gaan op teen die heuwel

go downhill
gaan af van die heuwel

it is uphill
dit is opdraaende

it is downhill
dit is afdraaende

Taxi

Taxi!
Taxi!

Take me to _____, please.
Vat my asseblief na _____ toe.

How much does it cost to get to _____?
Hoeveel kos dit om na _____ toe te gaan?

Take me there, please.
Vat my soontoe, asseblief.

Featured Video


Learn Afrikaans with AfrikaansPod101.com