Albanian 101

Do you have any rooms available?
Keni dhoma të lira?

How much is a room for one person/two people?
Sa kushton një dhomë për një njeri/dy njerëz?

Does the room come with...
A ka dhoma ...

...bedsheets?
...çarçafë?

...a bathroom?
...banjo?

...a telephone?
...telefon?

...a TV?
...televizor?

May I see the room first?
Mund ta shoh dhomën?

Do you have anything quieter?
Keni ndonjë dhomë më të qetë?

...bigger?
...më të madhe?

...cleaner?
...më të pastër?

...cheaper?
...më të lirë?

OK, I'll take it.
Dakord, do ta marr.

I will stay for _____ night(s).
Do të rri për _____ natë/netë.

Can you suggest another hotel?
Mund të më këshilloni një hotel tjetër?

Do you have a safe?
Keni kasafortë?

...lockers?
...kasafortë personale?

Is breakfast/supper included?
A përfshihet mëngjesi/darka?

What time is breakfast/supper?
Në çfarë ore jepet mëngjesi/darka?

Please clean my room.
Ju lutem, ma pastroni dhomën.

Can you wake me at _____?
A mund të më zgjoni në _____?

I want to check out.
Dua të bëj pagesën. or Dua të liroj dhomën.

Featured Video