Albanian 101

Bus and Train

How much is a ticket to _____?
Sa kushton një biletë për në _____?

One ticket to _____, please.
Një biletë për në _____, ju lutem.

Where does this train/bus go?
Ku shkon ky tren/autobus?

Where is the train/bus to _____?
Ku është treni/autobusi për _____?

Does this train/bus stop in _____?
A ndalon ky tren/autobus në _____?

When does the train/bus for _____ leave?
Kur niset treni/autobusi për _____?

When will this train/bus arrive in _____?
Kur do të mbërrijë ky tren/autobus në _____?

Directions

How do I get to _____ ?
Si mund të shkohet _____ ?

...to the train station?
...tek stacioni i trenit?

...to the bus station?
...tek stacioni i autobusit?

...to the airport?
...tek aeroporti?

...downtown?
...në qendër?

...the youth hostel?
...tek hosteli i të rinjve?

...the _____ hotel?
...tek hoteli ____?

...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...tek ambasada amerikane/kanadeze/australiane/angleze?

Where are there a lot of...
Ku ka shumë

...hotels?
...hotele?

...restaurants?
...restorante?

...bars?
...bare?

...sites to see?
...vënde për të parë?

Can you show me on the map?
A mund të më tregoni në hartë?

street
rruga

Turn left.
Kthehu majtas.

Turn right.
Kthehu djathtas.

left
majtas

right
djathtas

straight ahead
drejt

towards the _____
drejt _____

past the _____
pas _____

before the _____
para _____

Watch for the _____.
Shiko për _____.

intersection
udhëkryqi

north
veri

south
jug

east
lindje

west
perëndim

uphill
e përpjetë or malore

downhill
tatëpjetë

Taxi

Taxi!
Taksi!

Take me to _____, please.
Më çoni tek ____, ju lutem.

How much does it cost to get to _____?
Sa kushton për të shkuar tek _____?

Take me there, please.
Më çoni atje, ju lutem.

Featured Video