Basque 101

I haven't done anything wrong.
Ez dut ezer txarrik egin.
It was a misunderstanding.
Gaizki ulertu bat izan da.
Am I under arrest?
Atxiloturik al nago?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Estatu Batuetako/Australiako/Britania Handiko/Kanadako hiritar bat naiz.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Estatu Batuetako/Australiako/Britania Handiko/Kanadako enbaxadarekin/kontsulatuarekin hitzegin nahi dut.
I want to talk to a lawyer.
Abokatu batekin hitz egin nahi dut.
Can I just pay a ine now?
Izuna orain ordaindu dezaket?

Featured Video