Basque 101

Do you have any rooms available?
Badaukazu logelik?


How much is a room for one person/two people?
Zenbat balio du pertsona batentzako/ bi pertsonentzako logela batek? Does the room come with...
Logelak badauka...
...bedsheets?
...maindirarik?
...a bathroom?
...komunik?
...a telephone?
...telefonorik?
...a TV?
...telebistarik?
May I see the room first?
logela ikus dezaket lehendabizi?
Do you have anything quieter?
Zerbait lasaiagoa badaukazue?
...bigger?
handiagoa?
...cleaner?
txukunagoa?
...cheaper?
merkeagoa?
OK, I'll take it.
Ongi, hartuko dut
I will stay for _____ night(s).
____ gau egongo naiz.
Can you suggest another hotel?
Gomendatuko zenidake beste hotelen bat?
Do you have a safe?
Dirukutxarik baduzue?
...lockers?
...takilarik?
Is breakfast/supper included?
Gosaria/afaria barne al dago?
What time is breakfast/supper?
gosaria/afaria zein ordutan da?
Please clean my room.
nire gela garbitu, mesedez
Can you wake me at _____?
esnatuko al nauzu _____n?
I want to check out.
Joan nahi dut.

Featured Video