Basque 101

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Hartzen al dituzue Amerikako/Australiako/Kanadiako dolarrak?


Do you accept British pounds?
Hartzen al dituzue Britaniako librak?
Do you accept credit cards?
Hartzen al duzue kreditoko txartelik?
Can you change money for me?
Nire direa trukatuko al didazu?
Where can I get money changed?
Non trukatzen da dirua?
Can you change a traveler's check for me?
Trukatuko al didazu nire bidai txekea?
Where can I get a traveler's check changed?
Non aldatzen dira bidai txekeak?
What is the exchange rate?
Zenbatean dago trukatzeko zera?

Featured Video