Basque 101

Leave me alone. 
Utzi pakean.
Don't touch me! 
Ez ikutu!
I'll call the police. 
Polizia deituko dut.
Stop! Thief! 
Geldi! Lapurra!
I need your help. 
Zure laguntza behar dut.
It's an emergency. 
Larrialdia da.
I'm lost. 
Galdurik nago.
I lost my bag. 
Nire poltsa galdu dut.
I lost my wallet. 
Nire diruzorroa galdu dut.
I'm sick. 
Gaixorik nago.
I've been injured. 
Min hartu dut.
I need a doctor. 
Mediku bat behar dut.
Can I use your phone? 
Zure telefonoa erabili ahal dut?

Featured Video