Basque 101

Do you have this in my size?
Nire tailakoa al duzue?


How much is this?
Zenbat balio du?
That's too expensive.
Garestiegia da.
Would you take _____?
_____ hartuko al duzu?
expensive
garesti
cheap
merke
I can't afford it.
Ezin dut ordaindu hori.
I don't want it.
Ez dut nahi hori.
I'm not interested.
Ez nago interesauta.
OK, I'll take it.
Ongi, hartuko dut.
Can I have a bag?
Poltsa bat emango al didazu?
Do you ship (overseas)?
Bildaltzen al duzue?
I need ____
___ behar dut.
...toothpaste.
hortzetako pasta
...a toothbrush.
hortzetako zepillo
...tampons.
tamponak.
...soap.
jaboia
...shampoo.
txampua
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
mina kentzeko botika

Featured Video