Cebuano 101

Do you have any rooms available?
Naa moy kwarto na bakante?

How much is a room for one person/two people?
Tagpila ang room alang sa usa ka tawo/duha ka tawo?

Does the room come with...
Kining kwarto apil na ba ang ______ ?

...bedsheets?
...habol?

...pillows?
...unlan

...a bathroom?
...banyo? ( BAHN-yoh )

...a telephone?
...telepono? ( te-LE-poh-NOH )

...a TV?
... TV? ( TV )

Can I see the room first?
Mahimo ba motan-aw sa inyong kwarto una?

Do you have anything quieter?
Naa pay mas hilom pa?

...bigger?
...mas dako?

...cleaner?
...mas limpyo?

...cheaper?
...mas barato?

OK, I'll take it.
Sige, kuhaon nako.

I will stay for _____ night(s).
Mopuyo ko diri sa _____ ka gab-i.

Can you suggest another hotel?
Naa bay masugyut nimu nga laing hotel?

Do you have a safe?
Naa ba moy tipiganan sa salapi?

...lockers?
...armaryo,...mga locker?

Is breakfast/supper included?
Apil na ba ang pamahaw/panihapon?

What time is breakfast/lunch/supper?
Unsa ang oras sa pamahaw/paniudto/panihapon?

Please clean my room.
Palihug limpyoha ang akong kwarto.

Can you wake me up at _____ ( e.g. ten o'clock AM) ?
Mahimo ba pukawon ko sa _____(panganlit alas diyes sa buntag)?

I want to check out.
Gusto na ko mo-check-out.

Who's knocking the door?
Kinsa nagtuktok sa pultahan?

Who's there?
Kinsa na?

The toilet is not working.
Guba ang inidoro.

Featured Video