Cebuano 101

Leave me alone!
Pasagda-i ko!

Don't touch me!
Ayaw ko hilabti!

Help!
Tabang!

I need your help!
Kinahanglan ko ug tabang ninyo!

Police!
Pulis!

Call the police!
Tawag ug pulis!

I'm lost.
Nasalaag ko.

I'm tired
Gikapoy ko.

I'm not feeling well.
Lain ang akong panglawas.

I can't sleep.
Dili ko makatulog

I can't eat.
Dili ko makakaon.

I have a headache.
Sakit ang akong ulo, Labad ang akong ulo

I'm hungry.
Gigutom ko.

I'm thirsty.
Giuhaw ko.

I ran out of money
Nahurot ang akong kwarta.

I lost my bag.
Nawala ang akong bag.

I lost my wallet.
Nawala ang akong pitaka.

I lost my cellphone.
Nawala ang akong cellphone.

Where's the nearest hospital?
Asa dapit ang pinakaduol na ospital?

Featured Video