101 Languages

1,000 Most Common Czech Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Czech words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberCzech Wordin English
1to it
2se with
3je them
4a and
5na to
6jsem I
7že that
8co what
9v in
10si the
11tak so
12ne no
13ale but
14s with
15 I
16mi me
17 me
18jsi You
19do to
20o about
21ty the
22jak as
23 already
24z from
25jste You
26ti the
27za for
28tady here
29tu here
30hohim
31když when
32ano yes
33jako like
34jen just
35jo yeah
36jsme We have
37by by
38pro for
39 thee
40není not
41dobře well
42něco something
43tam there
44mám I've
45proč why
46byl was
47jsou are
48k to
49teď now
50no no
51ten the
52vás you
53nic nothing
54bude will
55pane sir
56toho the
57vám you
58tohle this
59být be
60bych I
61kdowho
62 has
63ve in
64kde where
65ještěmore
66nebo or
67ji her
68máš you
69tom that
70po after
71prosím please
72aby that
73i and
74můj my
75bylo was
76vy you
77všechno everything
78byla was
79nás us
80než than
81jestli if
82od from
83nikdy never
84chci I
85měl had
86mu him
87myslím I
88víš you know
89moc power
90ani or
91jeho its
92tím thereby
93takže so
94sem here
95protože because
96vím I know
97taky too
98moje mine
99možná maybe
100tebe you
101until
102nevímI do not know
103ahojhi
104chcešyou want
105námus
106onhe
107hejhey
108tathe
109her
110mámewe have
111díkythanks
112pořádkuok
113uat
114pakthen
115musímI
116dobrýgood
117buduI
118všichnieverybody
119řeklsaid
120jítgo
121opravdureally
122asiabout
123říctsay
124předbefore
125pojďCome
126někdosomeone
127mátehave
128rádlike
129tomuthe
130myslíšmean
131mywe
132míthave
133trochua little
134zefrom
135denday
136dělatdo
137pokudprovided
138dvatwo
139mohlcould
140všechnyAll
141bysYou
142chtělI
143jenomonly
144mnoume
145musímewe have
146děkujithank you
147budešyou
148kterýwhich
149abychI
150vícmore
151dnestoday
152nemůžuI can not
153stalohappened
154tvůjyour
155mněme
156můžuI
157nikdonone
158pořádalways
159božeGod
160ohoh
161vašeyour
162jdeit
163tebouyou
164jedenone
165udělatdo
166kdywhen
167sakradamn it
168whether
169častime
170životlife
171bezwithout
172kteréwhich
173vážněseriously
174můžešyou can
175dělášdoing
176the
177velmivery
178hnednow
179dostenough
180mělashould
181prostějust
182jimthem
183můžecan
184musímust
185říkalsaid
186víteyou know
187musíšhave
188kamwhere
189tvojeyour
190právějust
191takhlelike this
192jasněclearly
193mělihad
194dalšíother
195dějegoing
196podívejlook
197nechciI do not
198dejGive
199lidipeople
200budemeWe will
201dobrágood
202párcouple
203svétheir
204nemámI
205jdemego
206věcithings
207nejsemI'm not
208udělalmade
209onashe
210okok
211kvůlidue to
212třithree
213vůbecat all
214sesYou
215chcewants
216zpátkyback
217hodněmuch
218kurvawhore
219sámhimself
220letflight
221pryčaway
222chceteTo
223našeours
224počkejWait
225prvnífirst
226pravdutruth
227vidělsaw
228dlouholong
229domůhome
230prototherefore
231místoplace
232nocnight
233byliwere
234penízemoney
235jednouonce
236řekniSay
237práciwork
238nějit
239bysteYou
240přesněexactly
241vždyckyalways
242zaseagain
243kdybyif
244dobrégood
245vědětknow
246někdysometimes
247rychlequickly
248prácework
249myslelthought
250jejíits
251nechlet
252nímhim
253toběthee
254paníMs
255sebethemselves
256promiňtesorry
257the
258vypadálooks
259večerevening
260mine
261dálfarther
262mluvittalk
263promiňsorry
264můžemeWe can
265vidětsee
266každýeach
267bychomwe
268jejichtheir
269snadperhaps
270určitěcertainly
271ránomorning
272svouits
273můžeteYou can
274kewith
275kolikhow much
276dětichildren
277věcthing
278vášyour
279jistěcertainly
280cožeWhat
281říkásays
282nejlepšíbest
283mamiMom
284budouwill
285vlastněactually
286stejněequally
287lidépeople
288otecfather
289tatiDad
290faktfact
291majíhave
292rádalove
293nebudenot
294abysyou
295poslednílatest
296nějakésome
297budeteyou'll
298žádnýno
299řeklasaid
300takéalso
301jduI'm
302kteráthat
303žádnéno
304přišelcame
305jdiGo
306dítěchild
307dvětwo
308nějakýsome
309zítratomorrow
310venout
311dostatget
312problémproblem
313zlatogold
314spolutogether
315potomthen
316fajngreat
317pravdaTRUE
318lepšíbetter
319někohosomeone
320podunder
321celýwhole
322úplněcompletely
323jednaOne
324mezibetween
325pozorCaution
326chvílimoment
327člověkperson
328ženawoman
329jménoname
330třebabe
331svůjits
332stálestill
333helehey
334mužman
335myslítethink
336omlouvámsorry
337chtělawanted
338těchthose
339přeceyet
340čemwhat
341mohlato
342panMr
343samozřejměof course
344přiat
345sissis
346podleby
347vidímI see
348lidípeople
349všeeverything
350nášour
351dátgive
352běžGo
353nebylnot
354dostalreceived
355znamenámeans
356dělámakes
357pomochelp
358dalgiven
359jednoone
360totothis
361tenhlethis
362onithey
363znovuagain
364dokudbefore
365protiagainst
366jakýwhat
367štěstíhappiness
368pojďteCome
369přesthrough
370mohlito
371autoauto
372jednuone
373domahome
374lítosorry
375tedatherefore
376nemáhas
377nemůžešcan not
378říkámI say
379líbíDo
380nichthem
381musíteyou must
382halóhello
383najítfind
384doufámI hope
385dneskatoday
386kámodude
387kterouwhich
388poslouchejListen
389řeknuI say
390seboueach
391přestaňStop
392dobrougood
393vědělknew
394méhomy
395nemělnot
396tedythus
397vidíšsee
398děkujuthank you
399dělejDo
400knows
401pojďmelet
402vámiyou
403přílištoo
404pětfive
405bylywere
406potřebujuI need
407pohoděcool
408odsudhence
409tolikso much
410minutminutes
411tentothis
412celoua
413slyšelheard
414státstate
415námius
416svéhohis
417podívejtelook
418kdybychI
419nejsounot
420nociNight
421zemicountry
422zabítkill
423nebuduI
424vzíttake
425prdeleShit
426velkýlarge
427samaherself
428jakéwhat
429kteříwho
430nemášyou do not
431uvidímesee
432matkamother
433zrovnajust
434vlastníown
435buďeither
436číslonumber
437takovýsuch
438tvéyour
439abysteto
440rucehands
441dámI will
442jinakotherwise
443soběthemselves
444nemůžecan not
445musethave
446vždyalways
447pozdějilater
448mužeman
449nechatlet
450srdceheart
451kohowho
452mohuI
453pomocthelp
454dolůdown
455dveředoor
456všemAll
457dejteGive
458nechtecheck
459vždyťAfter all,
460milujuI love
461správněcorrectly
462nebylonot
463nejsinot
464jednohoone
465zabilkilled
466skoroalmost
467konecend
468dělátedo
469pozdělate
470tyhlethese
471nadabove
472světworld
473přímodirectly
474zdehere
475tátadad
476muselhad
477myslelathought
478říkalasaid
479kolemabout
480důmhouse
481venkuout
482myslíthink
483chlapguy
484známI know
485dovnitřin
486dolarůdollars
487mámamomma
488pánovéMessrs
489radširather
490našelfound
491životaLife
492čtyřifour
493ostatníother
494bůhgod
495sešre
496nějaksomehow
497nápadidea
498mneme
499světěWorld
500držStay
501dělámI do
502hrátplay
503brzysoon
504skvělýexcellent
505žítlive
506jasnýclear
507achoh
508počkejteWait
509vrátitreturn
510slečnomiss
511hodinhours
512aspoňat least
513svojetheir
514němIt
515očieyes
516vidělasee
517včerayesterday
518moumy
519udělámdo
520nějakousome
521půjdugo
522tuhlethis
523zdáseems
524hlavuhead
525všechAll
526strachfear
527časutime
528někdesomewhere
529obaboth
530celéthe
531novýnew
532našíour
533jinéhoother
534nahoruup
535šelwent
536nebylanot
537abychomto
538vzalmarried
539nechcešwant
540zpětbackwards
541zůstatremain
542cítímI feel
543mužimen
544zatímyet
545nemámewe have
546nemůžemewe can not
547přijdecome
548rokyear
549říkášsay
550malýsmall
551tysYou
552holkagirl
553týdenweek
554stanebecomes
555dalekofar
556jdešgoing
557pěkněwell
558dělalmade
559svýmits
560čímThe
561theThe
562vícemore
563dokonceeven
564zbraňweapon
565jinýother
566vašíyour
567dřívsooner
568niher
569copakDo
570them
571chlapeman
572nejdenot
573tétothis
574smrtideath
575cestuway
576podívatlook
577zeměcountry
578počkatwait
579skvělégreat
580ženywomen
581předtímpreviously
582tahlethis
583jichthem
584nynínow
585žádnáno
586klidpeace
587udělaladone
588vašiyour
589synson
590slovoword
591ženuwoman
592klukboy
593takovésuch
594spátsleep
595přítelfriend
596dnydays
597potřebujemewe need
598promluvitspeak
599mluvíštalking
600cokolivanything
601stačíjust
602newnew
603mrtvýdead
604mojimy
605špatněwrong
606konečněfinally
607chvilkumoment
608rokyyears
609onoit
610jistýsure
611nevidělseen
612problémytrouble
613řekněteTell
614can
615autaCars
616šestsix
617rukuhand
618docelaquite
619hodinyclock
620policiepolice
621chtějíthey want
622nemohlcould
623otcefather
624jsešre
625chtítwant
626vypadášlook
627doktoreDoctor
628nechallet
629nechtěldid not
630pokojroom
631desetten
632madammadam
633jedinýonly
634potřebujiI need
635věřitbelieve
636nebojDo not worry
637našiour
638toutou
639přišlacame
640věcíthings
641domuHouse
642životěLife
643prachydough
644nejdřívfirst
645jmenujeappointed
646důvodreason
647mnohomany
648nemyslímI do not
649pocitfeeling
650radějirather
651tváyour
652doledown
653dneof
654nikohoanyone
655znášDo you know
656stojícosts
657možnépossible
658přijítcome
659chápuI understand
660probohaChrist
661říkatsay
662tělobody
663mýmmy
664neřeklsaid
665velkélarge
666supersuper
667cestěway
668smrtdeath
669vezmutake
670jídlofood
671tomhlethis
672potřebujeneeds
673šancichance
674doktordoctor
675všudeeverywhere
676dámyladies
677znísounds
678bejtalone
679tedNow
680vidítesee
681kapitáneCaptain
682jetgo
683dobutime
684mojímy
685mohlocould
686místělocation
687půlhalf
688zvláštníspecial
689loďship
690hubuup
691jděteGo
692odejítleave
693nemohuI can not
694starýold
695takovásuch
696odtudthence
697nemátehave
698rozumímI understand
699velicevery
700bratrbrother
701nedělejdo
702školySchools
703novénew
704nevíšdo not know
705čauhi
706dobytime
707kluciboys
708odkudwhence
709tvouyour
710nemůžeteYou can not
711vězeníprison
712jakáwhat
713tudythis way
714pouzeonly
715výborněgreat
716malásmall
717vemTake
718městaCity
719těžkéheavy
720ahaI see
721našlifound
722nevadínever mind
723městocity
724cožwhich
725skvělegreat
726blázenfool
727pomocihelp
728přáteléFriends
729běhemduring
730ukažShow
731vraťGo back
732světaWorld
733mnohemmuch
734nemělanot
735óoh
736telefonphone
737nimithem
738říkajísay
739miláčkuhoney
740zeptatask
741chlapiguys
742penězMoney
743vrátímreturn
744sbohemgoodbye
745udělejMake
746nechcewill not
747dnídays
748začalstarted
749vezmiTake
750jinéother
751drdr
752mluvilspoke
753čekáwaiting
754poprvéfirst
755mimoout
756svýchtheir
757liIf the
758krevblood
759jackuJack
760holkygirls
761zavolámcall
762nahořeabove
763udělámedo
764zůstaňStay
765příběhstory
766velkálarge
767lípbetter
768otčeFather
769pracovatwork
770kdybysif you
771nakoneceventually
772chybaerror
773jakouwhat
774vypadniget lost
775plánplan
776synason
777vímewe know
778támhlethere
779vedeleads
780pokojiRoom
781večeřidinner
782rodinafamily
783chlapčeboy
784cestyroutes
785filmfilm
786potřebovatneed
787potřebuješneed
788způsobway
789zavolatcall
790půjdemego
791běžteGo
792kroměbesides
793panaMr.
794nebudešwill not
795měloshould
796tohotothis
797jasnésure
798čekatwait
799mysletthink
800spoustulot
801skutečněactually
802poslouchejteListen
803nohylegs
804vědělaknew
805začítstart
806chcemewe want
807slyšethear
808smyslmeaning
809rodičeparents
810dalagave
811letyyears
812doměhouse
813přišlicame
814žijelives
815našehoour
816většígreater
817čehowhat
818dobrejgood
819případcase
820jedináonly
821mémmy
822nějakásome
823několikseveral
824milujiI love
825případěcase
826mluvíspeaks
827nemusíšdo not
828mýchmy
829vrátilreturned
830neříkejSay
831joejoe
832odefrom
833láskalove
834čemuwhat
835jedemego
836momentmoment
837zbraněarms
838městěin
839vidělisee
840chtěliwanted
841uvnitřinside
842svojiits
843youyou
844tytothese
845snažímI try
846pěknýnice
847důležitéimportant
848nevído not know
849tutothis
850malésmall
851pamatuješRemember
852dostalireceived
853rádilove
854prdelass
855udělalimade
856druhéother
857špatnébad
858zastavitstop
859věřímI believe
860zatracenědamn
861začínábegins
862tt
863někamsomewhere
864spíšmore
865znáteyou know
866klidněquietly
867zprávynews
868meme
869takovéhosuch
870pohybmovement
871straněthe
872dostanuget
873vašehoyour
874žádnouno
875školeSchool
876nevědělknow
877coscos
878okamžitěimmediately
879mysliMind
880najednouat once
881tisícthousand
882hlavněmainly
883každoueach
884takovoua
885hrozněhorribly
886pořádněproperly
887všakhowever
888mluvímI'm talking about
889jistásure
890choditwalk
891hlavnímain
892rodinuFamily
893nikomuanyone
894slyšíšhear
895patříinclude
896hlavyHeads
897tvéhoyour
898pániwow
899vlasyhair
900měsícmonth
901sestrasister
902zkustry
903charliecharlie
904špatnýbad
905tichosilence
906prýallegedly
907cestaway
908vedleto
909hodinuhour
910největšígreatest
911tomtothis
912tatothis
913uklidnicalm
914strašněawfully
915celáa
916naprostoabsolutely
917tamhlethere
918bolíHurts
919dostalareceived
920cenuprice
921dceradaughter
922dělajído
923johneJohn
924titulkySubtitles
925vrátíreturn
926zasagain
927ll
928člověčeman
929sedmseven
930velkougreat
931nemělinot
932otevřiopen
933šlawent
934náhodouby chance
935lidempeople
936člověkaman
937policiiPolice
938ježíšiJesus
939zavolejcall
940dostanegets
941rukouhands
942slovawords
943zbytekrest
944uhuh
945nejsteYou are not
946blízkoclose
947slyšelaheard
948tajemstvímystery
949týmteam
950chlapciboys
951lépebetter
952šatydress
953svémits
954zemřeldied
955koukniLook
956našichour
957nejsmewe
958rozumíšokay
959druhýsecond
960sendream
961místaplaces
962zabijukill
963půjdewill
964manželhusband
965nechápuI do not understand
966čertuHell
967th
968právoright
969záležídepends
970častooften
971bojovatfight
972poslalsent
973částpart
974pomaluslowly
975dámewe
976samithemselves
977kýmwhile
978chlapecboy
979vodywater
980andand
981šlowas
982hajzluFuck
983představitpresent
984králking
985ztratillost
986zdravímhealth
987bohuGod
988žesyou've
989normálnínormal
990navícextra
991dášgive
992okayokay
993přísahámI swear
994drahábeloved
995téhlethis
996hezkýnice
997říkátesay
998odešelleft
999starostiworry
1000uvěřitbelieve

2,000 Most Commonly Used Czech Words

View Top
2,000 Words


Download Czech Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.