Czech 101

Learn Czech with CzechClass101.com


jeden/jednadva/dvě

tři

čtyři

pět

šest

sedm

osm

devět
10 
deset
11 
jedenáct
12 
dvanáct
13 
třináct
14 
čtrnáct
15 
patnáct
16 
šestnáct
17 
sedmnáct
18 
osmnáct
19 
devatenáct
20 
dvacet
21 
dvacet jedna
22 
dvacet dva
23 
dvacet tři
30 
třicet
40 
čtyřicet
50 
padesát
60 
šedesát
70 
sedmdesát
80 
osmdesát
90 
devadesát
100 
sto
175 
sto sedmdesát pět
200 
dvě stě
300 
tři sta
1000 
tisíc
2000 
dva tisíce
3758 
tři tisíce sedm set padesát osm
1,000,000 
milion
1,000,000,000 
miliarda
1,000,000,000,000 
bilion
number _____ (train, bus, etc.) 
číslo _____ (cheeslo)
half 
půl
less (than) 
méně (než)
more (than)
více (než)

Featured Video