Czech 101

Learn Czech with CzechClass101.com

How much is a ticket to _____? 
Kolik stojí jízdenka do _____?


One ticket to _____, please. 
Jednu jízdenku do _____, prosím.
Where does this train/bus go? 
Kam jede tento vlak/autobus?
Where is the train/bus to _____? 
Kde je vlak/autobus do _____?
Does this train/bus stop in _____? 
Staví tento vlak/autobus v _____?
When does the train/bus for _____ leave? 
Kdy odjíždí vlak/autobus do _____?
When will this train/bus arrive in _____? 
Kdy tento vlak/autobus přijede do _____?
Next stop
Příští zastávka

Directions

How do I get to _____ ? 
Jak se dostanu do/k/na _____ ?


...the train station? 
...na vlakové nádraží?
...the bus station? 
...na autobusové nádraží?
...the airport? 
...na letiště?
...downtown? 
...do centra?
...the youth hostel? 
...do hostelu?
...the _____ hotel? 
...do hotelu _____?
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
...k americkému/kanadskému/australskému/britskému konzulátu?
Where are there a lot of... 
Kde je tam mnoho...
...hotels? 
...hotelů?
...restaurants? 
...restaurací?
...bars? 
...barů?
...sites to see? 
...míst k vidění?
Can you show me on the map? 
Můžete mi ukázat na mapě?
street 
ulice
Turn left. 
Odbočte vlevo.
Turn right. 
Odbočte vpravo.
left 
vlevo
right 
vpravo
straight ahead 
rovně
towards the _____ 
směrem k _____
past the _____ 
za _____
before the _____ 
před _____
Watch for the _____. 
Hledejte _____.
intersection 
křižovatka
north 
sever
south 
jih
east 
východ
west 
západ
uphill 
nahoru
downhill 
dolů

Taxi

Taxi! 
Taxi!


Take me to _____, please. 
Vezměte mě do/k/na _____, prosím.
How much does it cost to get to _____? 
Kolik to stojí do/k/na _____?
Take me there, please.
Vezměte mě tam, prosím.

Featured Video


Learn Czech with CzechClass101.com