Danish 101

Learn Danish with DanishClass101.com
Do you have any rooms available?
Har I nogen ledige værelser?
How much is a room for one person/two people?
Hvad koster et enkeltværelse/dobbeltværelse?
Does the room come with...
Har værelset...
...bedsheets?
...sengetøj?
...a bathroom?
...et badeværelse?
...a telephone?
...en telefon?
...a TV?
...et TV?
May I see the room first?
Kan jeg se værelset først?
Do you have anything quieter?
Har I et mere stille værelse?
...bigger?
...større?
...cleaner?
...renere?
...cheaper?
...billigere?
OK, I'll take it.
OK, jeg tager det.
I will stay for _____ night(s).
I bliver _____ nat(nætter).
Can you suggest another hotel?
Kan du foreslå et andet hotel?
Do you have a safe?
Har I et pengeskab?
...lockers?
...aflåste skabe?
Is breakfast/supper included?
Er det med morgenmad/aftensmad?
What time is breakfast/supper?
Hvornår er der morgenmad/aftensmad?
Please clean my room.
Gør venligst værelset rent.
Can you wake me at _____?
Kan I vække mig klokken _____?
I want to check out.
Jeg vil gerne checke ud.

Featured Video


Learn Danish with DanishClass101.com