101 Languages

1,000 Most Common Danish Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Danish words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberDanish Wordin English
1er is
2jeg I
3det the
4du you
5ikke not
6i in
7at to
8en one
9og and
10har have
11vi we
12til to
13 on
14hvad what
15mig me
16med with
17de they
18for for
19den the
20 so
21der there
22dig you
23han he
24kan can
25af of
26vil will
27var was
28her here
29et a
30skal to
31ved by
32nu Now
33men but
34om about
35ja yes
36som as
37nej no
38min my
39noget something
40ham him
41hun she
42kom came
43bare just
44være be
45din your
46hvor where
47dem them
48os us
49ud out
50hvis if
51 Do
52se see
53fra from
54godt well
55have garden
56ville would
57okayalright
58gør do
59lige right
60op up
61alle All
62lad let
63hvorfor Why
64tak thanks
65sig the
66tror think
67kommer come
68hvordan how
69meget very
70kunne could
71 get
72eller or
73gøre do
74hende her
75 go
76hvem who
77bliver will
78man to
79ingen no
80havde had
81tilbage back
82nok enough
83da since
84efter after
85i går yesterday
86sagde said
87mit my
88alt Total
89når when
90ind In
91mand husband
92over of
93aldrig Never
94nogen no
95jo the
96lidt little
97vores our
98måske maybe
99to two
100siger says
101selveven
102meremore
103hejHello
104skulleto
105jeryou
106ogsåalso
107farfather
108hanshis
109derestheir
110serlook
111kunonly
112dityour
113fårget
114sådanSuch
115helethe
116blevwas
117sammentogether
118holdteam
119igenagain
120minemy
121neddown
122tagertake
123dennethis
124kommecome
125dettethis
126mormother
127dagday
128undskyldPardon
129åhoh
130tagetake
131blivebe
132sigesay
133heltcompletely
134vækaway
135endthan
136godgood
137fordibecause
138væretbeen
139tagtag
140stedplace
141tidtime
142gangtime
143førbefore
144laverMake
145gjordedid
146åryear
147noglesome
148mangemany
149menerbelieve
150fikgot
151lillesmall
152dineyour
153tingthings
154ee
155mrMr.
156virkeligreally
157altidalways
158gudgod
159sidenago
160ventWait
161hjemhome
162bruguse
163folkpeople
164andenother
165elskerlove
166stadigstill
167findefind
168kenderknow
169talespeech
170andreother
171gernelike
172hørlinen
173vejroad
174klarready
175livlife
176trethree
177udenwithout
178setseen
179hrhr
180fandenfuck
181modagainst
182givGive
183retright
184lideLike
185reach
186sirsir
187fintfine
188velwell
189togtrain
190ll
191sidstelast
192bedrebetter
193jeresyour
194troedethought
195hengo
196aftenevening
197intetnothing
198værbe
199skerhappens
200døddeath
201skattax
202venFriend
203førstefirst
204pengemoney
205hendesher
206blevetbeen
207gjortmade
208videKnow
209morgenTomorrow
210gikwent
211arbejdework
212sammesame
213andetother
214ss
215hjælphelp
216giveprovide
217sinits
218hjælpehelp
219vidsteknew
220underduring
221forstårunderstand
222synesseems
223hørehearing
224navnName
225bedstetop
226heyhey
227enesteonly
228givergives
229endnuyet
230burdeshould
231holdekeep
232vennerFriends
233okok
234stopstop
235trofaith
236talerspeaks
237engangeven
238sikkersafe
239sikkertsafe
240fortælletell
241storlarge
242nødthave
243stårstands
244fyrguy
245hedderstates
246længelong
247brugeuse
248hvereach
249storelarge
250parcouple
251verdenWorld
252udeout
253mådeway
254pigegirl
255lortshit
256næstenext
257selvfølgeligof course
258bangeafraid
259dødedead
260fåetbeen
261faktiskactually
262førstfirst
263holderwith
264øjeblikmoment
265hallohallo
266snartsoon
267finderfinds
268sketehappened
269mændmen
270ellersotherwise
271hosat
272gamleold
273børnchildren
274behøverneed
275dissethese
276rigtigtcorrectly
277betydermeans
278ligesomand
279fleremore
280kedsorry
281ihjeldeath
282godegood
283fandtfound
284rigtigreally
285stillequiet
286tidentime
287lavelow
288farvelgoodbye
289vistshown
290nyenew
291prøversamples
292paspassport
293konewife
294papa
295sesseen
296gangetimes
297menneskerpeople
298galtwrong
299helvedeHell
300ordenorder
301slåbeat
302sønson
303femfive
304ladelet
305huskeremember
306gavgave
307dagedays
308mødemeeting
309slagssort of
310minutterminutes
311énone
312blivStay
313derfortherefore
314altsåtherefore
315alenealone
316die
317rs
318kvindefemale
319ønskerwant
320herfrahere
321hurtigtquickly
322tagettaken
323roligcalm
324skyldguilt
325kommetcome
326rundtaround
327hørtheard
328sagtsaid
329drengboy
330pispiss
331hvilkenwhich
332alleredealready
333bilcar
334hellererather
335senerelater
336vejenroad
337grundbecause
338familiefamily
339livetlife
340hørerhear
341klareclear
342firefour
343venterwaiting
344fremforward
345sasa
346hvornårwhen
347kørerrunning
348håberhope
349gladhappy
350kæftshut up
351hafthad
352fortæltell
353fundetfound
354nogensindeEver
355hørteheard
356bilencar
357imodagainst
358hinandeneach other
359sætset
360hushouse
361langtfar
362dørdoor
363arbejderworking
364længerelonger
365delpart
366ordwords
367beggeboth
368sandtTRUE
369hellerNor
370sidepage
371indenbefore
372ingentingnothing
373politietpolice
374byentown
375nynew
376tænktethought
377skethappened
378gåetgone
379næstenalmost
380dogHowever,
381fejlerror
382lydersounds
383drDr.
384sentlate
385sødsweet
386snakketalk
387langlong
388hvahuh
389løbrace
390barnchild
391prøvespecimen
392brorbrother
393virkerworks
394indeinside
395viseshow
396viderefurther
397jackjack
398ondtache
399lederleader
400dræbekill
401problemproblem
402menswhile
403slaplax
404velkommenwelcome
405indtiluntil
406gg
407sjovtfun
408forbipast
409jobjob
410spørgsmålquestions
411benlegs
412drengeboys
413bagbehind
414sitits
415kaldercall
416omkringabout
417dd
418ringercall
419kørerun
420problemerproblems
421egenOwn
422fathold
423tænkerthinking
424timerhours
425johnjohn
426titen
427sgudamn
428færdigfinished
429haha
430adad
431gammelancient
432kaptajnCaptain
433fortaltetold
434siddersitting
435snakkertalk
436igennemthrough
437fantastiskgreat
438klarerdoing
439thethe
440lignersimilar
441madfood
442fastfixed
443frifree
444gennemthrough
445hjemmehome
446pengenemoney
447tænkethink
448borlive
449slårbeats
450skidefucking
451nummernumber
452liggeris
453ståstand
454flotnice
455tænkThink
456håndhand
457haderhate
458chancechance
459badbath
460dollarsdollars
461laderleaves
462ventewait
463tiitii
464stedetInstead
465hovedethead
466historieHistory
467prøvtry
468sekssix
469spilleplay
470pladsspace
471kvinderwomen
472dørendoor
473mestmost
474sletDelete
475spiseeat
476natnight
477følerfeel
478datterdaughter
479glemForget
480alal
481beklagersorry
482pigergirls
483lavetmade
484newNew
485helstany
486restenthe rest
487ugeweek
488stoppestop
489skespoon
490turtrip
491sværthard
492ringring
493våbenweapons
494mellembetween
495levelive
496stortlarge
497ringecall
498tt
499nytnew
500vandwater
501lærelearn
502herrerGentlemen
503fortællersays
504spillerplay
505missMiss
506aa
507fuldfull
508smukbeautiful
509landcountry
510kortCards
511giftmarried
512røvenass
513begynderbegins
514husethouse
515jordenground
516ohoh
517hvilketwhich
518kæredear
519sineits
520øjneeyes
521søstersister
522tætclose
523klokkenat
524lukclose
525værsgohere you go
526sagencase
527fedtfat
528bycity
529skyndhurry
530holdtheld
531passerfit
532småsmall
533lovLaw
534svinpigs
535huskerremember
536sengbed
537timehour
538ungeyoung
539fyreguys
540herreMen
541kærlighedlove
542lægput
543jamengee
544bederask
545kæresteGirlfriend
546måttehad
547livelive
548hjerteheart
549slutend
550mindreless
551knægtkid
552roligtquiet
553fredpeace
554røvass
555forståetunderstood
556brugeruser
557heldsuccessfully
558alligevelanyway
559mrsMrs.
560lystbright
561afstedoff
562spørgeask
563børshould
564sandhedentruth
565tomempty
566øjeeye
567dræbtkilled
568masselot
569dagenday
570nededown
571tænktthought
572lkkeNot
573slogbeat
574rigtigeright
575goddaghello
576præcisexactly
577oppeup
578filmfilm
579oo
580visshow
581blodblood
582elskedeloved
583handlerTrades
584huskremember
585idiotidiot
586sætteput
587perfektperfect
588frankfrank
589slipslip
590nn
591månedermonths
592spilgame
593ansigtface
594damerLadies
595rejsetravel
596leverlive
597foranfront
598dræbtekilled
599klat
600lavedemade
601stykkepiece
602reddesave
603ejnot
604hårdthard
605beskedmessage
606betalepay
607hovedmain
608hverteach
609godnatgoodnight
610fortalttold
611forkertwrong
612sjovfun
613sikkesikke
614idéidea
615udenforoutside
616forståunderstand
617værelseroom
618ugerweeks
619tjaWell
620kampmatch
621venstreleft
622højreright
623godmorgengood morning
624krigwar
625endeligfinal
626lykkehappiness
627vigtigtimportant
628mandenman
629findFind
630sættersets
631millionermillion
632sagCase
633vinderwins
634muligtpossible
635fuckfuck
636aftaleagreement
637skydeshoot
638valgchoice
639bedeask
640ligegladcare
641nattennight
642derudeout there
643foregårgoing
644prøvedetried
645skrivewrite
646rartnice
647ønskewish
648kørrun
649stederplaces
650trættired
651fandensdamn
652tøjclothes
653svarreply
654yorkyork
655købebuy
656arbejdetwork
657dårligtbad
658forældreparents
659gutterguys
660visershow
661sovesleep
662leteasy
663hunddog
664hentepick up
665klartclear
666meningview
667sødecute
668taltespoke
669planplan
670findesavailable
671charliecharlie
672ringederang
673loverpromise
674syvseven
675hænderhands
676jj
677generalGeneral
678giderbother
679javeljavel
680hjælperhelp
681babybaby
682trækfeatures
683kæmpefight
684straksimmediately
685givetgiven
686dumstupid
687dræberkiller
688værdworth
689chefChief
690mm
691siddesit
692faldcase
693sendersend
694flyflight
695hvidewhite
696sidstlast
697fruMrs
698størstelargest
699blotjust
700taltspoken
701samsam
702skydshoot
703henterdownload
704læseread
705skydershoot
706stodstood
707mindsteleast
708georgegeorge
709spørgerasks
710værreworse
711yeahyeah
712derindethere
713øhuh
714pistolgun
715anerancestry
716begyndtebegan
717mærkebrand
718skoleschool
719kaffecoffee
720tillykkeCongratulations
721viivii
722festcelebration
723sikkerhedsecurity
724utroligtincredible
725sygill
726røvhulasshole
727smulebit
728personperson
729dårligpoor
730kendteknown
731øjneneeyes
732vildwild
733spisereat
734damelady
735bogbook
736smuktbeautiful
737indenforwithin
738onkelUncle
739vindewin
740kiggerlooking
741dummestupid
742øisland
743desværreUnfortunately,
744hårhair
745mentethought
746betalerpay
747makkermate
748følgefollow
749dejligtnice
750nødenjoyed
751vejretweather
752skudtshot
753sidsid
754løberun
755højthigh
756tjenesteservice
757mødesmeet
758manglermissing
759sexsex
760otteeight
761daviddavid
762sekunderseconds
763talnumbers
764bostay
765ungyoung
766enhverany
767mikemike
768drikkedrinking
769smukkebeautiful
770endeend
771fortsætContinue
772mama
773lyslight
774kiglook
775doktorDoctor
776peterpeter
777åbneopen
778jimmyjimmy
779egetown
780pigengirl
781fyrenguy
782skødshot
783narfool
784størremore
785skolenschool
786hentdownload
787tidligereformer
788altingeverything
789michaelmichael
790passefit
791jamesjames
792dyranimals
793slåetenabled
794travlthurry
795frueLady
796godesteGoodness
797elskelove
798skaiSkai
799harryharry
800drinkdrink
801ideidea
802sendtsent
803bordtable
804sortblack
805fængselprison
806glemtForgotten
807landetlanded
808kaldecall
809anderledesdifferent
810ligequal
811ff
812billedepicture
813lodlet
814joejoe
815følgerfollows
816menneskehuman
817retteright
818lærerteacher
819sendesend
820overhovedetat
821rørtube
822eneone
823venligYours
824vandetwater
825tingenethings
826skadedamage
827sorteblack
828spurgteasked
829paulpaul
830tørdry
831mistetlost
832præsidentPresident
833satset
834stilStyle
835herindehere
836ahah
837rådAdvice
838jesusjesus
839skriverwrite
840begyndebegin
841gudsGod
842familienfamily
843kontoroffice
844ærehonor
845syntesseemed
846drømdream
847nemlignamely
848satanSatan
849følgfollow
850advokatlawyer
851faldtdecreased
852soversleeping
853egneown
854ledelead
855oberstColonel
856agentagent
857fødtborn
858forklareexplain
859mødtmet
860hændernehands
861hertilthis
862forholdrelationship
863betjentofficer
864faderfather
865mundmouth
866kiggelook
867halvhalf
868mesterchampion
869rejsertravel
870løberrun
871kendtknown
872åbenopen
873bedstbest
874tidspunkttime
875forsigtigcautious
876bekymretworried
877følesfeels
878sangsong
879luftenair
880netopjust
881musikmusic
882uansetregardless
883stoltproud
884skidskid
885sendtesent
886fangecatch
887dérthere
888kendeknow
889skørcrazy
890falderfall
891lægedoctor
892dødendeath
893fartspeed
894voreour
895børnenechildren
896naturligviscourse
897telefontelephone
898slåsfight
899umuligtimpossible
900rentclean
901deleparts
902metermeters
903skylderowe
904telefonenphone
905pæntnicely
906ægtegenuine
907bestemtspecific
908rygersmoking
909taberloser
910kørtedrove
911skrevwrote
912krigenwar
913stopperstops
914fangetcaught
915ordneFix
916middagdinner
917havsea
918ærligthonestly
919afteslast night
920forladeleave
921ølbeer
922frøkenMiss
923slippedrop
924beskytteprotect
925bb
926allall
927glemmeforget
928undskyldeexcuse
929stemmevote
930tvTV
931dansedance
932sendsend
933satansSatan
934mødtemet
935skrevetwritten
936derovreover there
937flytmove
938forsvindDisappearing
939anan
940maxmax
941brugteused
942slemtbad
943glemteforgot
944ændrechange
945smidthrow
946normaltusually
947følefeel
948masserlots
949prisprice
950wowwow
951flyveFlying
952stolechairs
953roro
954ninine
955alexalex
956direktedirect
957mordmurder
958sportrack
959forkertewrong
960blåblue
961bobbob
962lukketclosed
963kammeratmate
964prøvetTried
965sikreensure
966lærtlearned
967gavegift
968parisparis
969vendereturn
970historienstory
971hurtigerefaster
972problemetproblem
973stykkerpieces
974vildtgame
975venderfaces
976lysetlight
977brugtused
978forsøgertrying
979skridslip
980kampenfight
981sadsat
982kropbody
983billbill
984flesteMost
985billederpictures
986sultenHungry
987starterstart
988startestart
989farsfather
990faredanger
991løgnlie
992lyverlying
993tidligtearly
994stærkstrong
995fjolsfool
996vredangry
997rightright
998pludseligsuddenly
999sursur
1000forbandedeCursed

2,000 Most Commonly Used Danish Words

View Top
2,000 Words


Download Danish Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.