Danish 101

Learn Danish with DanishClass101.com

Bus & Train

How much is a ticket to _____?
Hvad koster en billet til _____?
One ticket to _____, please.
En billet til _____, tak.
Where does this train/bus go?
Hvor kører dette tog/denne bus hen?
Where is the train/bus to _____?
Hvor er toget/bussen til _____?
Does this train/bus stop in _____?
Stopper toget/bussen i _____?
When does the train/bus for _____ leave?
Hvornår afgår toget/bussen til _____ ?
When will this train/bus arrive in _____?
Hvornår ankommer toget/bussen til _____?

Directions

left
venstre
right
højre
forwards
fremad
backwards
tilbage
above/over
over
under(neath)
under
adjacent to _____
ved siden af _____

Taxi

Taxi!
Taxa/taxi!
Take me to _____, please.
Kør mig til _____, tak.
How much does it cost to get to _____?
Hvad koster det at komme til _____?
Take me there, please.
Kør mig venligst derhen.

Featured Video


Learn Danish with DanishClass101.com