Dutch 101

Learn Dutch with DutchPod101.com
Do you have any rooms available?
Hebt u kamers vrij?
How much is a room for one person/two people?
Hoeveel kost een eenpersoonskamer/tweepersoonskamer?
Does the room come with bedsheets
Zijn er lakens in de kamer?
Does the room come with a …?
Is er een ... in de kamer?
...a bathroom?
...een badkamer
...a telephone?
...een telefoon
...a TV?
...een TV
May I see the room first?
Mag ik de kamer eerst zien?
Do you have anything quieter
Hebt u iets rustigers?
Do you have anything...
Hebt u een ... kamer?
...bigger?
...grotere?
...cleaner?
...schonere?
...cheaper?
...goedkopere?
OK, I'll take it.
Goed, ik neem deze.
I will stay for _____ night(s).
Ik blijf _____ nacht(en).
Can you suggest another hotel?
Kunt u mij een ander hotel aanraden?
Do you have a safe?
Hebt u een kluis?
...lockers?
...opbergplaatsen?
Is breakfast/supper included?
Is het ontbijt/avondmaal inbegrepen?
What time is breakfast/supper?
Hoe laat is het ontbijt/avondmaal?
Please clean my room.
Kunt u mijn kamer schoonmaken.
Can you wake me at _____?
Kunt u mij wekken om _____?
I want to check out.
Ik wil vertrekken.

Featured Video


Learn Dutch with DutchPod101.com