Esperanto 101

The following short extract gives an idea of the character of Esperanto. (Pronunciation is covered above. The main point for English speakers to remember is that the letter 'J' has the sound of the letter 'Y' in English)

  • Esperanto text
En multaj lokoj de Ĉinio estis temploj de drako-reĝo. Dum trosekeco oni preĝis en la temploj, ke la drako-reĝo donu pluvon al la homa mondo. Tiam drako estis simbolo de la supernatura estaĵo. Kaj pli poste, ĝi fariĝis prapatro de la plej altaj regantoj kaj simbolis la absolutan aŭtoritaton de feŭda imperiestro. La imperiestro pretendis, ke li estas filo de la drako. Ĉiuj liaj vivbezonaĵoj portis la nomon drako kaj estis ornamitaj per diversaj drakofiguroj. Nun ĉie en Ĉinio videblas drako-ornamentaĵoj kaj cirkulas legendoj pri drakoj.
  • English Translation:
In many places in China there were temples of the dragon king. During times of drought, people prayed in the temples, that the dragon king would give rain to the human world. At that time the dragon was a symbol of the supernatural. Later on, it became the ancestor of the highest rulers and symbolised the absolute authority of the feudal emperor. The emperor claimed to be the son of the dragon. All of his personal possessions carried the name dragon and were decorated with various dragon figures. Now everywhere in China dragon decorations can be seen and there circulate legends about dragons.

Featured Video