Estonian 101


null (nool)üks (ewks)

kaks (kahks)

kolm (kohlm)

neli (NEH-lee)

viis (veess)

kuus (kooss)

seitse (SAYT-seh)

kaheksa (KAH-hek-sah)

üheksa (EW-hek-sah)
10 
kümme (KEWM-meh)
11 
üksteist (EWKS-tayst)
12 
kaksteist (KAHKS-tayst)
13 
kolmteist (KOHLM-tayst)
14 
neliteist (NEH-lee-tayst)
15 
viisteist (VEESS-tayst)
16 
kuusteist (KOOSS-tayst)
17 
seitseteist (SAYT-seh-tayst)
18 
kaheksateist (KAH-hek-sah-tayst)
19 
üheksateist (EW-hek-sah-tayst)
20 
kakskümmend (KAHKS-kewm-mend)
21 
kakskümmend üks (KAHKS-kewm-mend EWKS)
22 
kakskümmend kaks (KAHKS-kewm-mend KAHKS)
23 
kakskümmend kolm (KAHKS-kewm-mend KOHLM)
30 
kolmkümmend (KOHLM-kewm-mend)
40 
nelikümmend (NEH-lee-kewm-mend)
50 
viiskümmend (VEESS-kewm-mend)
60 
kuuskümmend (KOOSS-kewm-mend)
70 
seitsekümmend (SAYT-seh-kewm-mend)
80 
kaheksakümmend (KAH-hek-sah-kewm-mend)
90 
üheksakümmend (EW-hek-sah-kewm-mend)
100 
sada (SAH-dah)
200 
kakssada (KAHKS-sah-dah)
300 
kolmsada (KOHLM-sah-dah)
1000 
tuhat (TOO-haht)
2000 
kaks tuhat (KAHKS TOO-haht)
1,000,000 
miljon (MEEL-yohn)
1,000,000,000 
miljard (MEEL-yahrd)
1,000,000,000,000 
biljon (BEEL-yohn)
number _____ (train, bus, etc.) 
number _____ (NOOM-behr _____)
half 
pool (pohl)
less 
vähem (VA-hehm)
more 
enam (EH-nahm)

Featured Video