Faroese 101

Hello.
Halló. ( hahloh )

Hello. ( informal )
Hey. ( Huhy )

How are you?
Hvussu hevur tú tað? ( Kvuss-u hev-ur too tya? )

Fine, thank you.
Gott, takk. ( Gohtt, tyakk )

What is your name?
Hvussu eita tygum? ( Hvuss-u eit-a tyg-um? )

My name is ______ .
Eg eiti ______ . ( Eh eit-i _____ . )

Nice to meet you.
Stuttligt at hitta teg. ( Stut-leegt at heett-a teh )

Please.
Gerið so væl. ( Jer-i soh vyal )

Thank you.
Takk. ( Takk )

You're welcome.
Onki at takk fyri. ( On-chi at tak fi-ree )

Yes.
Ja. ( Ya )

No.
Nei. ( Nay )

Excuse me. ( getting attention )
Orsaka. ( Or-sya-ka )

Excuse me. ( begging pardon )
Umskylda. ( Um-shil-da )

I'm sorry.
Orsakið meg. ( Or-sya-kee meh )

Goodbye
Farvæl. ( Far-vyal )

I can't speak Faroese [well].
Eg geri ikki tosaður føroyskt [gott]. ( Eh jer-i ich-i tosya-ur Fur-oy-sht [got] )

Do you speak English?
Dugir tú eingilskt? ( Du-ir too ain-gilsht? )

Is there someone here who speaks English?
Dugir nakar her eingilskt? ( Du-ir hehr nak-ar ain-gilsht? )

Help!
Hjálp! ( Yolp! )

Look out!
Look out! ( look OWT! )

Good morning.
Góðan morgun. ( guh-an mor-gun )

Good day.
Góðan dag(in). ( guh-an dya-(in) )

Good evening.
Góðan kvøld. ( guh-an kvuhld )

Good night.
Góðan nátt. ( guh-an nawt )

Good night ( to sleep )
sov gott. ( sov got )

I don't understand.
Eg skilji ikki. ( Eh shil-yi ich-i )

Where is the toilet?
Hvar er Brúsibaðið? ( Kvar er broo-see-ba-i? )

Featured Video