Faroese 101

Leave me alone.
Far burtur. ( Fyar bur-tur )

Don't touch me!
Ikki nerta meg! ( Ee-chee ner-ta meh )

I'll call the police.
Eg ringi eftir løgregluni. ( Eh rin-jee eft-ir luhg-reg-lun-ee )

Police!
Løgregla! ( Luh-gre-la )

Stop! Thief!
Steðga! Tjóvur! ( Ste-a! Choh-vur! )

I need your help.
Eg tørvi sind hjálp. ( Eh tuhr-vee sind yolp )

It's an emergency!
Hetta er ein neyðstøða! ( Hett-a er ayn nuy-stuh-a! )

I'm lost.
Eg eri vilst/ur (f/m). ( Eh er-ee vil-/stur )

I lost my bag.
Eg havi mistur mínur tasku. ( Eh ha-vee mist-ur mee-nur tash-oo )

I lost my wallet.
Eg havi mistur minn pengapungur. ( Eh hav-ee mee-stur meen peng-a-pung-ur )

I'm sick.
Eg eri sjúk/ur (f/m). ( Eh er-ee syook-/ur )

I've been injured.
Eg eri spilt/ur (f/m). ( Eh er-ee syar-th-/ur )

I need a doctor.
Eg tørvi ein lækni.

Can I use your phone?
Kann eg læna telefonina? ( Kann eh lya-na te-le-fon-een-a )

Featured Video