Finnish 101

Learn Finnish with FinnishPod101.com
1
yksi (UUK-see)
2
kaksi (KAHK-see)
3
kolme (KOHL-meh)
4
neljä (NEHL-ya)
5
viisi (VEE-see)
6
kuusi (KOO-see)
7
seitsemän (SAYT-seh-man)
8
kahdeksan (KAHH-dehk-sahn)
9
yhdeksän (UUHH-dehk-san)
10
kymmenen (KUUM-mehn-nehn)
11
yksitoista (UUK-see-tois-tah)
12
kaksitoista (KAHK-see-tois-tah)
1X
X-toista
20
kaksikymmentä (KAHK-see-KUUM-mehn-ta)
21
kaksikymmentäyksi (KAHK-see-KUUM-mehn-ta-UUK-see)
2X
kaksikymmentä-X
30
kolmekymmentä (KOHL-meh-KUUM-mehn-ta)
XY
X-kymmentä-Y
100
sata (SAH-tah)
200
kaksisataa (KAHK-see-SAH-tah)
300
kolmesataa (KOHL-meh-SAH-tah)
1000
tuhat (TOO-haht)
2000
kaksi tuhatta (KAHK-see TOO-haht-tah)
1,000,000
miljoona (MEEL-yoh-nah)
1,000,000,000
miljardi (MEEL-yahr-dee)
1,000,000,000,000
biljoona (BEEL-yoh-nah)
number _____ (train, bus, etc.)
numero _____ (NOO-meh-roh _____)
half
puoli (POO-oh-lee)
less
vähemmän (VA-hehm-man)
more
enemmän (EH-nehm-man)

Featured Video


Learn Finnish with FinnishPod101.com