Galician 101

It's his/her fault! 
A culpa é del/dela!


Its not what its seems. 
Non é o que parece.
I can explain it all. 
Pódollo explicar todo.
I haven't done anything wrong. 
Eu non fixen nada.
I swear I didn't do it Mr. Officer. 
Xúrolle que non fun eu, axente.
It was a misunderstanding. 
Foi un malentendido.
Where are you taking me? 
Onde me leva?
Am I under arrest? 
Estou detido?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Son cidadán americano/australiano/británico/canadense.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy. 
Quero falar coa embaixada americana/australiana/británica/canadense.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian consulate. 
Quero falar co consulado americano/australiano/británico/canadense.
I want to talk to a lawyer. 
Quero falar cun avogado.
Can I just pay a fine now? 
Podo pagar unha multa agora mesmo?

Featured Video