Galician 101

I want to rent a car. 
Quero alugar un coche.


Can I get insurance? 
Podo facer un seguro?
one way 
sentido único
yield 
ceda o paso
no parking 
prohibido aparcar/prohibido estacionar
speed limit 
límite de velocidade / velocidade máxima
gas (petrol) station 
gasolineira/estación de servizo
petrol 
gasolina
diesel 
gasóleo/diésel

Featured Video