Galician 101

now 
agora (ah-GOH-rah)


later 
despois
before 
antes
morning 
mañá
afternoon 
tarde
evening 
noite/ serán (seh-RAHNG)
night 
noite

Clock

the X hour 
As X


the X hour in the early morning/morning/midday/afternoon/evening/night
As X da madrugada/mañá/mediodía/tarde/tarde/noite
one o'clock AM 
a unha da madrugada, literally the one in the early morning
two o'clock AM 
as dúas da madrugada
noon 
mediodíaliterally half day
one o'clock PM 
a unha da tarde
two o'clock PM 
as dúas da tarde
midnight 
medianoite

Duration

_____ minute(s) 
_____ minuto(minutos)


_____ hour(s) 
_____ horas(horas)
_____ day(s) 
_____ día(días)
_____ week(s) 
_____ semana(semanas)
_____ month(s) 
_____ mes(meses)
_____ year(s) 
_____ ano(anos)

Days

today 
hoxe


yesterday 
onte
tomorrow 
mañá
this week 
esta semana
last week 
a semana pasada
next week 
a vindeira semana
Sunday 
Domingo
Monday 
Luns
Tuesday 
Martes
Wednesday 
Mércores
Thursday 
Xoves
Friday 
Venres
Saturday 
Sábado

Months

January 
Xaneiro


February 
Febreiro
March 
Marzo
April 
Abril
May 
Maio
June 
Xuño
July 
Xullo
August 
Agosto
September 
Setembro
October 
Outubro
November 
Novembro
December 
Decembro

Writing

June 13th of 2004
trece (13) de xuño de 2004

Featured Video