101 Languages

1,000 Most Common Greek Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Greek words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberGreek Wordin English
1να to
2το it
3δεν not
4θα will
5είναι be
6και and
7μου my
8με with
9ο the
10για for
11την the
12τα the
13σου thy
14τον the
15η the
16τι what
17σε in
18που where
19του of
20αυτό this
21στο at
22ότι that
23από from
24τη the
25ναι yes
26της the
27ένα a
28σας your
29εδώ here
30όχι not
31αν if
32τους their
33μια a
34μας our
35είσαι Being
36αλλά but
37κι and
38πρέπει must
39είμαι I
40οι the
41ήταν was
42πολύ very
43στην in
44δε not
45γιατί why
46εγώ I
47τώρα now
48πως that
49εντάξει ok
50τις the
51ξέρω know
52κάτι something
53μην not
54έχει has
55έχω have
56εσύ you
57θέλω want
58καλά well
59έτσι so
60στη at
61αυτή she
62στον at
63ξέρεις know
64κάνεις do
65εκεί there
66σαν like
67μόνο only
68μπορώ can
69έχεις have
70όταν when
71μαζί together
72πώς how
73ευχαριστώ thanks
74τίποτα nothing
75όλα all
76κάνω do
77πάμε we go
78σ to
79ή or
80ποτέ never
81πού where
82τόσο that
83αυτά these
84έλα come
85μέσα within
86στα to
87κάνει do
88των of
89μπορεί can
90from
91sir
92more
93home
94please
95You
96then
97he
98there is
99more
100back
101λίγοlittle
102πάνταeverything
103γειαhi
104είμαστεwe are
105τότεthen
106μηnon
107έχουμεwe have
108δωsee
109μετάafter
110πωsay
111έναςa
112ποιοςwho
113οχιnot
114απλάsimply
115νομίζωthink
116πρινago
117δουλειάjob
118παιδιάchildren
119ειναιis
120αλήθειαtruth
121ίσωςperhaps
122λεςsay
123όλοιeveryone
124όπωςsuch as
125αςlet
126θέλειςwant
127άλλοother
128ζωήlife
129είπεsaid
130πάωgo
131μαbut
132δύοtwo
133ωραίαfine
134μm
135ένανa
136καλόgood
137έξωout
138κάνουμεdo
139κοίταLook
140είχεhad
141πεςtell
142πάνωtop
143στιςto
144γιabout
145είπαI
146κάτωbelow
147χρόνιαyears
148σέναyou
149ούτεnor
150θεςthes
151ώραtime
152είστεyou
153αποfrom
154μέναme
155έχουνhave
156γυναίκαwoman
157μέραday
158κανείςnobody
159καλήgood
160όμωςyet
161φοράtime
162κάθεeach
163εe
164αρέσειlike
165ήμουνI was
166μαμάmum
167μέχριto
168δυοtwo
169είχαI
170παςevery
171χωρίςwithout
172πάειgo
173πράγματαthings
174καλύτεραbetter
175σήμεραtoday
176ήθελαI
177θεέgod
178κάποιοςsomeone
179θέλειwants
180οτιthat
181λέειsays
182έπρεπεought
183μίαa
184σωστάcorrectly
185αυτόνhim
186επειδήbecause
187μπορούμεwe
188λεφτάmoney
189πόσοhow
190ακριβώςexactly
191έγινεbecame
192συμβαίνειhappens
193μόλιςjust
194πολλάa lot
195συγγνώμηpardon
196εμέναme
197λένεsay
198πειςsay
199γρήγοραquickly
200φίλεdude
201λυπάμαιI am sorry
202έκανεmade
203περίμενεexpected
204παιδίchild
205γίνειbecome
206έκαναI
207ωh
208βλέπωsee
209μέροςpart
210στιγμήmoment
211πρόβλημαproblem
212φαίνεταιseems
213είπεςsaid
214άλληother
215κάποιονsomeone
216φυσικάnaturally
217όσοas long as
218πήγαινεgo
219πάλιagain
220λάθοςerror
221πάρωget
222εσέναyou
223μπαμπάDad
224πράγμαthing
225έχετεhave
226ωςas
227χρόνοyear
228δικόown
229στουςto
230κυρίαlady
231γίνεταιbecomes
232λέωsay
233εσείςyou
234έκανεςdid
235όλοwhole
236νn
237ήσουνwere
238πιστεύωbelieve
239μητέραmother
240συγνώμηsorry
241όληall
242κάποιαsome
243υπάρχουνthere are
244σίγουραcertainly
245μωρόbaby
246εναa
247ξέρειknows
248ιδέαidea
249μάλλονrather
250πάρεtake
251βλέπειςsee
252είδαI saw
253δειseen
254σταμάταstop
255ίδιοsame
256αύριοtomorrow
257πάρειget
258νομίζειςthink
259νέαnews
260τt
261εμείςwe
262κόσμοworld
263όλουςAll
264αρκετάenough
265χρειάζεταιneed
266ελαCome
267φορέςtimes
268αa
269καιρόweather
270κάνουνdo
271πατέραςfather
272αυτοself
273αγάπηlove
274ακόμηmore
275χαράjoy
276αμέσωςimmediately
277προςto
278πατέραfather
279τίwhat
280απόψεtonight
281ητανwas
282πιαno longer
283όνομαname
284μάλισταindeed
285μεγάληgreat
286μόνοςonly
287κανέναno
288αυτοίthey
289πραγματικάreally
290εχωI have
291βράδυnight
292πειsay
293πότεwhen
294αυτέςthese
295σημαίνειmeans
296γαμώτοfuck
297ποιοwhat
298πρώτηfirst
299κάνετεDo
300θέλετεwant
301πόληcity
302μπορούσαcould
303ήδηalready
304ποιαwhat
305οπότεso
306νόμιζαI thought
307τέλοςend
308μέρεςdays
309τελευταίαlast
310ξέρετεKnow
311δειςsee
312αυτούςthem
313απλώςsimply
314φύγεshoo
315θέσηposition
316χέριαhands
317λεπτάminutes
318εκτόςoutside
319άνθρωποιpeople
320αμάξιcab
321ήξεραI knew
322καταλαβαίνωunderstand
323λεπτόminute
324δικήOwn
325κάνεdo
326μακριάaway
327κορίτσιgirl
328μεγάλοlarge
329μάτιαeyes
330μήπωςmaybe
331ορίστεset
332πόρταdoor
333ελάτεcome in
334πρόκειταιit
335εαυτόhimself
336μιλήσωtalk
337δρόμοstreet
338δίκιοright
339βοήθειαhelp
340ήρθεcame
341πέραbeyond
342πειράζειmind
343καλόςgood
344βρωfind
345καθόλουany
346εννοώmean
347χρειάζομαιneed
348μπορείτεyou
349τέτοιοsuch
350διάολοfuck
351κοντάclose
352όπλοweapon
353χέριhand
354μπροστάbefore
355δώσεGive
356ελπίζωhope
357ιστορίαhistory
358be
359έρθειcome
360αγαπώlove
361τύποςtype
362πρωίmorning
363φύγωleave
364νύχταnight
365ωραίοnice
366εννοείςmean
367θυμάσαιRemember
368δούμεsee
369ξανάagain
370αφούafter
371κεφάλιhead
372κατάagainst
373θέμαtopic
374είχεςhad
375σκατάshit
376μερικέςa few
377μιλάςtalk
378κακόevil
379αυτήνher
380τρόποway
381τoto
382φίλοςfriend
383φύγουμεleave
384όλεςall
385άνθρωποςman
386άντραςman
387πάνεgo
388αλλιώςotherwise
389κάποιοsome
390ανθρώπουςpeople
391αστυνομίαpolice
392καλύτεροbest
393συνέβηhappened
394πάρειςget
395άλλαother
396βέβαιαof course
397χαίρομαιrejoice
398εχειςhast
399ώρεςhours
400περισσότεροmore
401εκείνηshe
402εδωhere
403σίγουροςsure
404τρειςthree
405καμιάno
406ετσιso
407πιστεύειςBelieve
408ομάδαgroup
409αγόριboy
410κανένανanyone
411νερόwater
412μπορούσεcould
413πρώταfirst
414ανησυχείςworry
415εχειhas
416ποιόςwho
417μόνηonly
418δρDr
419πέντεfive
420πέθανεdied
421ίδιαsame
422τρίαthree
423κανeven
424δωμάτιοroom
425αντίοgoodbye
426τέτοιαSuch
427βοηθήσωhelp
428βρούμεfind
429εμπρόςforward
430λόγοreason
431πήρεtook
432μικρόsmall
433πήγεwent
434λέμεsay
435άντρεςMen
436έρχεταιcomes
437είδεςsaw
438δηλαδήnamely
439οτανwhen
440ευκαιρίαopportunity
441πούμεsay
442τηλέφωνοphone
443αργότεραlater
444ήθελεwanted
445oo
446κόρηdaughter
447κόσμοςworld
448όπουwhere
449ισωςmaybe
450νιώθωfeel
451δώσωgive
452γυναίκεςWomen
453βρήκαI found
454καρδιάheart
455γραφείοoffice
456τέλειαperfectly
457θέλουνwant
458εάνif
459σχέσηrelationship
460κάπουsomewhere
461επίσηςalso
462σχολείοschool
463μυαλόmind
464τρέχειruns
465είχαμεwe
466καλημέραgood morning
467ώστεthat
468ψέματαLies
469μικρήsmall
470ντεde
471οικογένειαfamily
472ξέρουμεknow
473θεόςgod
474παιχνίδιgame
475πήραI
476θυμάμαιremember
477κk
478πρόσεχεwatch
479θέλουμεwe
480σύντομαsoon
481δολάριαdollars
482καταλαβαίνειςunderstand
483αλλαother
484φίλοιFriends
485σχεδόνalmost
486αργάslowly
487ενόςa
488μπαμπάςdad
489κύριοιGentlemen
490μήνεςmonths
491σοβαράseriously
492γειάhey
493χρήματαmoney
494τουλάχιστονat least
495πλάκαplate
496φαγητόmeal
497κοπέλαgirl
498πόδιαfeet
499μερικάa few
500πείτεtell
501βρειςfind
502ποιονWho
503τύχηluck
504αίμαblood
505δύσκολοdifficult
506έρθειςcome
507εισαιre
508μπορούνcan
509συγχωρείτεSorry
510φυλακήprison
511μπράβοthumbs up
512φύγειςleave
513μείνεStay
514καμίαno
515αστείοjoke
516χάρηgrace
517όμορφηpretty
518κορίτσιαGirls
519άντραman
520νεκρόςdead
521σημασίαsignificance
522άλλοςother
523τζακJack
524What
525είχανwere
526γύρωaround
527δεvnot
528ακούςlisten
529καληνύχταgood night
530φοβάμαιfear
531ήρθεςcame
532πολλέςa lot
533θi
534όνομάname
535πρώτοfirst
536ρεeh
537χθεςyesterday
538μεταξύbetween
539κανέναςnone
540ηρέμησεcalmed
541ήθελεςwanted
542χριστέChrist
543αφήσωlet
544γλυκιάsweet
545φύγειleave
546πάρουμεtake
547συνέχειαcontinuity
548ειμαιam
549άλλουςother
550κατάλαβαI realized
551έρθωcome
552έλεγαsay
553νοιάζειcare
554πάραtoo
555άσχημαbad
556πρεπειshould
557έτοιμοςready
558αυτοκίνητοcar
559ήρθαI came
560γηland
561πεθάνειdied
562χώραcountry
563συμβείhappen
564βιβλίοbook
565ζωήςLife
566τρόποςway
567αρχήbeginning
568wwwwww
569κατάστασηsituation
570κύριοςmain
571τελικάfinally
572φέρωfetch
573περιμένωwait
574σκέφτηκαI thought
575μιλήσουμεtalk
576σημαντικόimportant
577κεMr.
578ακούωhear
579πολυpoly
580όσαwhat
581γιατιbecause
582σκοτώσωkill
583γιοςson
584γονείςparents
585σκοτώσειkill
586μιλάωtalk
587όπλαarms
588αφήστεlet
589μoυmy
590ολαAll
591εκείνοthat
592αρέσουνlike
593υπόθεσηcase
594μείνειstay
595φίλουςFriends
596καMs.
597κουListen
598σχέδιοplan
599δύναμηpower
600εμάςus
601μείνωstay
602χρειαζόμαστεneed
603σκότωσεkilled
604προσπαθώtry
605υποθέτωguess
606έξιsix
607καφέCoffee
608άρεσεliked
609ενώwhile
610σωστόright
611φίλοFriend
612εχουμεwe have
613εσάςyou
614κάναμεwe
615εγωI
616ταινίαmovie
617έφυγεleft
618έιhey
619ποτόdrink
620κοιτάξτεlook
621κρεβάτιbed
622αφήσειςlet
623δέκαten
624τωραnow
625περιμένειwaiting
626χρειάζεσαιneed
627αφεντικόboss
628μοιάζειlooks
629μπορούσεςcould
630νέοnew
631υπήρχεthere
632βρήκεςyou got
633μισόhalf
634σκάσεshut up
635τζονjohn
636καλύτερηbetter
637περιμένετεwait
638μάθωlearn
639ξέρουνknow
640περίπουabout
641υπέροχοlovely
642λόγοςreason
643άλλοιother
644δίπλαby
645πόσαhow
646κάποτεonce
647τελείωσεfinished
648επόμενηnext
649παράdespite
650ρούχαclothes
651λέξηword
652φύγετεgo away
653τύποtype
654άκουσαI heard
655ραντεβούappointment
656περάσειpassed
657θεούgod
658βάλωput
659γίνειςbecome
660πήρεςtook
661λέτεsay
662γιοson
663βδομάδαweek
664κάτσεSit
665γυρίσωback
666έδωσεgave
667πάτεgo
668αξίζειworth
669μείνειςstay
670δείξωshow
671γίνωbecome
672άλλεςother
673σώμαbody
674σκέφτομαιthink of
675φοβάσαιFear
676βρειfind
677φωτιάfire
678λίγηlittle
679μουσικήmusic
680είπανsaid
681σειράseries
682πήγαI went
683ερώτησηquestion
684προσοχήattention
685κυρίεςladies
686πέρασεpassed
687άλλονother
688βοηθήσειhelp
689όwhat
690εύκολοeasy
691έρχομαιcome
692δουλεύειworks
693νοσοκομείοhospital
694βάλεcounting
695δείτεsee
696μικρέkid
697τρελόςcrazy
698φέρεBring
699μιαςa
700υπέροχαwonderful
701σαμSum
702δικάown
703δεςsee
704οποίοwhich
705θεόgod
706τιμήprice
707σίγουρηsure
708κράταhold
709μιλάειspeaks
710πρόσωποperson
711πολλοίa lot
712εναςA
713μάθειςlearn
714πόλεμοwar
715ταξίδιtrip
716κατάλαβεςUnderstand
717μήνυμαmessage
718συμφωνίαagreement
719αδερφήsister
720παλιάold
721πουθενάnowhere
722είvαιeivai
723γιατρόςdoctor
724βρίσκεταιis
725παντούeverywhere
726πάρτεTake
727πρώτοςfirst
728φωςlight
729ολοιAll
730καλώςwell
731κάπωςsomewhat
732περίπτωσηcase
733ειif
734πάρτιparty
735σεξsex
736εσυyou too
737έλεγεsaid
738gmteamgmteam
739προβλήματαproblems
740σκέφτεσαιthink
741άδειαlicense
742γνωρίζωknow
743επιλογήchoice
744οπωςas
745τζοjo
746επάνωup
747έκανανmade
748ακούσειheard
749οτιδήποτεanything
750τελευταίοlast
751τόσαso
752φίληfriend
753ακούγεταιsounds
754περισσότεραmore
755μαλακίεςbullshit
756ήξερεςknew
757μαλλιάhair
758σταματήστεstop
759δεσποινίςmademoiselle
760καλύτεροςbest
761φρανκFrank
762καιρόςweather
763περίμεναexpected
764εντελώςcompletely
765μέσηwaist
766μεγάλοςlarge
767περιοχήregion
768μακάριI wish
769σoυsoy
770συνέχισεcontinued
771ψηλάhigh
772είδεsaw
773χάλιαSucks
774στόμαmouth
775μήναmonth
776τελειώσειfinished
777τίποτεnothing
778καθώςas
779φωτογραφίαphoto
780δώροgift
781άσεlet
782θάνατοdeath
783νιώθειςfeel
784λόγιαwords
785πλευράside
786μιλάμεtalking
787τηλεόρασηTV
788όμορφοbeautiful
789ερωτήσειςquestions
790κομμάτιpiece
791μέλλονfuture
792γνώμηopinion
793δώσειgive
794κανειςnobody
795έτοιμοιready
796περίεργοstrange
797αέραair
798στf
799βοηθήσειςhelp
800μάθειlearned
801κώλοass
802γιατρέDoctor
803γύρναCome
804δείπνοdinner
805άφησεleft
806ανάγκηneed
807προσπάθησεtried
808επιτέλουςat last
809λίγαfew
810σημείοpoint
811κέντροcenter
812φεύγωleave
813κάντεclick
814ακούστεlisten
815αυτούthis
816οικογένειάfamily
817βλέπετεsee
818δικόςhers
819περιμένειςwait
820πραγματικότηταreality
821κάποιεςsome
822πλέονmore
823βασικάbasically
824υπόσχομαιpromise
825ρωτήσωask
826μιλήσειtalk
827ήμαστανwere
828κατιsomething
829οκOK
830πp
831έρχονταιcome
832δώσειςgive
833αδελφήsister
834σκοτώσειςkill
835παίρνειtakes
836ήξερεknew
837σήκωArise
838σιγάslowly
839στοιχείαelements
840παίρνειςget
841άκρηedge
842συγχωρείςsorry
843μένειremains
844ξερωI know
845μικρόςsmall
846χάρηκαI enjoyed
847ενταξειOK
848tοThe
849εκατομμύριαmillion
850ευχαριστούμεThank you
851αεροπλάνοplane
852αποστολήmission
853πόδιfoot
854πρεπεsupposed
855δίνειgives
856κοιτάςlook
857τέσσεραfour
858πλοίοship
859περιμένουμεwait
860ασφάλειαsafety
861χιλιάδεςthousands
862γάμοwedding
863υόρκηYork
864πηγαίνετεgo
865αυτηthis
866βγάλωget out
867χρόνοςtime
868ενδιαφέρονinterest
869βρήκεfound
870μπεςBess
871μυστικόsecret
872ησυχίαprivacy
873γραμμήline
874μισώhate
875ξενοδοχείοhotel
876φωτογραφίεςphotos
877δεξιάright
878σαSa
879ύπνοsleep
880τελείωςcompletely
881εβδομάδαweek
882μάικλMichael
883χριστούγενναChristmas
884προσέχειςwatch
885έτοιμηready
886δουλεύωwork
887άνθρωποman
888αγαπάςlove
889τομTom
890συχνάoften
891ημέραday
892είδουςInc.
893κειthere
894σκέψουThink
895δώsee you
896κάθαρμαstinker
897εκειthere
898σύστημαsystem
899νούμεροnumber
900δουλειέςjobs
901συνήθωςusually
902έπεσεfell
903λείπειmissing
904βγειout
905κόσμουWorld
906εκείνοςthat
907δουλεύειςworking
908σχετικάabout
909αλλάξειchanged
910ενin
911σκάφοςboat
912μάναmother
913ss
914ματιάlook
915μαλάκαasshole
916τέλειοPerfect
917λέγεταιcalled
918διςbillion
919πληροφορίεςinformation
920συγχαρητήριαcongratulations
921κρίμαpity
922μαγαζίshop
923πεθάνωdie
924τμήμαsection
925εκfrom
926αριστεράleft
927ξέχναForget
928κλειδίkey
929παραπάνωmore
930παίζειςplay
931φαίνεσαιlook
932τσάρλιcharlie
933σκεφτόμουνthinking
934τραγούδιsong
935ψυχήsoul
936οποίαwhich
937ήρθατεWelcome
938ατύχημαaccident
939γιαγιάgrandmother
940χρονώνyears
941πεθάνειςdie
942αδερφόςbrother
943καλησπέραgood evening
944προφανώςobviously
945τραπέζιtable
946μπάνιοswimming
947κύριοmain
948φωνήvoice
949ίδιοςhimself
950εναντίονagainst
951μείνετεstay
952ξαφνικάsuddenly
953κυριεsir
954υπόunder
955καλαwell
956μιλήσειςtalk
957έμαθαI learned
958σαιCare of
959γράμμαletter
960άτομοperson
961αμερικήAmerica
962όνειροdream
963παίρνωget
964δυνατάloudly
965υποτίθεταιsupposed
966πτώμαcorpse
967ορκίζομαιswear
968μέτραmeasure
969ζωντανόςalive
970άνδρεςmen
971έχασαI lost
972βρήκαμεfound
973μηχανήmachine
974άκουσεςheard
975βγεςGo
976παίζειplays
977παρέαcompany
978παράξενοstrange
979δίνωgive
980σάραscree
981ανάμεσαbetween
982ειλικρινάsincerely
983υπέροχηlovely
984ηλίθιοςidiot
985βγάλεpluck
986ναίyes
987ποιόwhat
988τούhim
989φτάνειreaches
990παλιόold
991θάλασσαsea
992μάχηbattle
993μπορούσαμεcould
994πάντωςin any case
995μιςMiss
996μονοonly
997νόημαmeaning
998πηγαίνωgo
999νωρίςearly
1000κάποιοιsome

2,000 Most Commonly Used Greek Words

View Top
2,000 Words


Download Greek Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.