Hungarian 101

Learn Hungarian with HungarianPod101.com
Hello.
Szervusz. (Servoos)
Hello. (informal)
Szia. (Seeyaa)
How are you?
Hogy vagy? (Haw-dy vaw-dy?)
Fine, thank you.
Köszönöm, jól. (Kur-sur-num, yool)
What is your name?
Hogy hívnak? (Haw-dy heew-nock?)
My name is ______ .
______ vagyok. ( _____ vawdy-yok.)
Nice to meet you.
Örvendek. (erv-en-dek)
Please.
Kérem. (Kay-rem)
Thank you.
Köszönöm. (kers-ern-erm)
You're welcome.
Szívesen. (see-vesh-en)
Yes.
Igen. (Ee-gen)
No.
Nem. (Nem)
Excuse me. (getting attention)
Elnézést. (el-nay-zaysht)
Excuse me. (begging pardon)
Bocsánatot kérek. (Boch-A-not)
I'm sorry.
Bocsánat. (Boch-A-not)
Goodbye.
Viszontlátásra. (Vees-ont-lA-tAsh-ro)
Goodbye. (informal)
Viszlát/Szia. (see-ya)
I can't speak Hungarian [well].
Nem tudok [jól] magyarul. (nem too-dok modge-a-rool)
Do you speak English?
Beszél angolul? (Beh-sail awn-goal-ool?)
Is there someone here who speaks English?
Beszél itt valaki angolul?
Help!
Segítség! (seg-eech-ayg!)
Look out!
Vigyázz!
Good morning. (before around 9 AM)
Jó reggelt! (joo reg-elt)
Good morning. (after 9 AM)
Jó napot! (joo nap-ot)
Good afternoon.
Jó napot! (joo nap-ot)
Good evening.
Jó estét! (joo esht-ayt)
Good night.
Jó éjt! or Jó éjszakát! (joo ate / joo ays-ak-aaht)
I don't understand.
Nem értem. (nem ayr-tem)
Where is the toilet?
Hol van a mosdó? (hol van o mosh-doo?)

Hungarian Pod 101

Want to learn more Hungarian?

Sign up for a free account at HungarianPod101.com

Featured Video


Learn Hungarian with HungarianPod101.com