Icelandic 101

Hello.
Halló. ( Hal-law )

Hello (informal).
Sæll, (to a man). (Sight-l.)
Sæl, (to a woman). (Sigh-l.)

Hi.
Hæ. (High.) Like the English word.
Common amongst younger generations.

How are you?
Hvað segirðu gott? (Kvadh sek-ir-dhu goht?)

Fine, thank you.
Ég segi allt gott, þakka þér fyrir. (Yeh sek-i atlt goht, thah-ka thyer fi-rir.)

What is your name?
Hvað heitirðu? (Kvadh hay-tir-dhu?)

My name is ______ .
Ég heiti ______ . (Yeh hay-ti _____ .)

Nice to meet you.
Komdu sæll, (to a man). (Komdu sight-l.)
Komdu sæl, (to a woman). (Komdu sighl.)

Please.
Gjörðu svo vel, (to one person). (Gyer-dhu svo vel.)
Or; Gerið þið svo vel, (to many people). (Ger-adh thi-dh svo vel.)

Thank you.
Þakka þér fyrir. (Thah-ka thyer fi-rir.)

Thanks, (informal)
Takk. (Tahk.)

You're welcome.
Ekkert að þakka. (Eh-kehrt adh thah-ka.)

Yes.
Já. (Yaw.)
Or; Jú (Yoo; for answering a negative question).

No.
Nei. (Nay.)

Excuse me, (getting attention).
Afsakið. (Av-sak-idh.)

Excuse me, (begging pardon).
Fyrirgefðu. (Fi-rir-gyev-dhu.)

I'm sorry, (didn't hear).
Ha? (Ha?)
Or; Hvað segir þú? (Kvadh se-kir thoo?)

I'm sorry, (regretful).
Því miður. (Thvee mi-dhur.)

Goodbye
Faravel. (Fa-ra-vel; this is very formal and should only be used with complete strangers.)

Goodbye, (informal).
Bless. (Bless; often said twice, "Bless bless".)

I can't speak Icelandic [well].
Ég tala ekki íslensku [svo vel]. (Yeh ta-la eh-ki ees-len-sku [svo vel].)

Do you speak English?
Talarðu ensku? (Ta-lar-dhu en-sku?)

Is there someone here who speaks English?
Er einhver hér sem talar ensku? (Er ayn-kver hyer sem ta-lar en-sku?)

Help!
Hjálp! (Hyawlp!)

Look out!
Gætinn! (Gigh-tin!)

Good morning.
Góðan daginn. (Goh-dhan da-kin.)

Good evening.
Gott kvöld. (Got kvur-lt.)

Good night.
Góða nótt. (Goh-dha no-ht.)

Good night, (to sleep).
Sofðu vel. (So-vdhu vel.)

I don't understand.
Ég skil ekki. (Yeh skil eh-ki.)

Could you speak more slowly?
Gætirðu talað hægar? (Gigh-tir-dhu ta-ladh high-kar?)

How do you say _____ in Icelandic?
Hvernig segir maður _____ á íslensku? (Kver-nik se-kir ma-dhur _____ aw ees-len-sku?)

OK.
Allt í lagí. (Atlt ee lak-i.)
Or; Ókei (Oh-kay; this is used amongst younger generations.)

Where is the toilet?
Hvar er klósettið? (Kvar er klow-sett-idh?)

Featured Video