Icelandic 101

Note: there are no trains in Iceland. There are two kinds of bus: rúta , is a long distance coach; strætisvagn (or strætó , as it is commonly known) are the buses found in towns.

Bus and Train

A single ticket to _____.
Einn miða, aðra leiðina til _____. (Ay-dn mi-dha, adh-ra lay-dhin-a til _____.)

A return ticket to _____.
Einn miða, báðar leiðir til _____. (Ay-dn mi-dha, baw-dhar lay-dhin-ir til _____.)

How much does that cost?
Hvað kostar það? (Kvadh kos-tar thadh?)

Where does this bus/coach go?
Hvert fer þessi strætó/rúta? (Kvar fer the-si strigh-toh/roo-ta?)

Where is the bus/coach to _____?
Hvar er strætónn/rútan til _____? (Kvar er strigh-toh/roo-tan til _____?)

Does this bus stop at _____?
Stoppar þessi strætó hjá _____? (Sto-hpar the-si strigh-toh hyaw _____?)

Does this coach stop in _____?
Stoppar þessi rúta í _____? (Sto-hpar the-si roo-ta ee _____?)

When does the bus/coach leave?
Hvenær fer hann/hún? (Kven-ighr fer han/hoon?)

When does the bus/coach leave for _____?
Hvenær fer strætónn/rútan til _____? (Kven-ighr fer strigh-tohn/roo-tan til _____?)

When does the bus/coach arrive?
Hvenær kemur hann/hún? (Kven-ighr kem-ur han/hoon?)

When will the bus/coach arrive in _____?
Hvenær kemur strætónn/rútan í _____? (Kven-ighr strigh-tohn/roo-tan ee _____?)

Directions

How do I get to _____ ?
Hvernig kemst ég til _____? (Kver-nik kem-st ye til _____?)

Where is _____?
Hvar er _____? (Kvar er _____?)

...the bus stop?
...strætóstopp? (...strigh-toh-sto-hp?)
Sometimes; ...strætisvagnastopp? (...strigh-tis-vak-na-sto-hp?)

...the bus station?
...strætóstöðin? (...strigh-toh-stur-dhin?)
Sometimes; ...strætisvagnastöðin? (...strigh-toh-vak-na-stur-dhin?)

...the coach station?
...biðstöðin? (...bidh-stur-dhin?)
Sometimes; ...stoppistöðin? (...sto-hpis-stur-dhin?)

...the airport?
...flugvöllurinn? (...blu-kvojt-lur-inn?)

...downtown?
...niður í miðbæ? (ni-dur ee midh-bye) " bye " like English "Bye"

...the youth hostel?
...farfuglaheimilið? (...far-fuk-la-hay-mil-idh?)

...the guest house?
...gistihúsið? (...gi-sti-hoos-idh?)

...the British consulate?
...bretsk ræðismannsskrifstofan? (bre-tsk righ-dhis-mans-skriv-sto-van?)
Or, the American consulate: ...amerísk ræðimannsskrifstofan? (am-e-ree-sk righ-dhis-mans-skriv-sto-van?)
Or, the Canadian consulate?: ...kanadísk ræðimannsskrifstofan? (ka-nad-ee-sk righ-dhis-mans-skriv-sto-van?)
Or, the Australian consulate?: ...ástralsk ræðimannsskrifstofan? (aw-stral-sk righ-dhis-mans-skriv-sto-van?)

Where are there a lot of...
Hvar er mikið... (Kvar er mi-kidh...)

...hotels?
...hótel? (...hoh-tel?)

...restaurants?
...veitingahúsin? (...vay-tin-ka-hoos-in?)

...bars?
...krár? (krawr)

...sites to see?
...ferðamanns ákvörðunarstaðir? (...fer-dha-mans aw-kvur-dhun-ar-sta-dhir?)

Can you show me on the map?
Gætiru sýnt mér á kortinu? (Gai-tiru see-nt m-yer a kort-inu?)

street
stræti (strigh-ti)

turn left
fara til vinstri (fa-ra til vin-stri)

turn right
fara til hægri (fa-ra til high-kri)

left
vinstri (vin-stri)

right
hægri (high-kri)

straight ahead
beint áfram (bay-nt aw-fram)

towards the _____
til _____ (til)

past the _____
framhjá _____ (fram-hyaw)

before the _____
á undan _____ (aw un-tan)

opposite (the)
á móti _____ (aw moh-ti)

Watch for the _____.
leita að _____. (lay-ta adh)

intersection
gatnamót (gat-nam-oht)

north
norður (nor-dhur)

south
suður (su-dhur)

east
austur (ur-ee-stur)

west
vestur (ve-stur)

uphill
upp í móti (up ee moh-ti)

downhill
niður í móti (ni-dhur ee moh-ti)

Taxi

Taxi!
Taxi! (Tax-ee!)

Take me to _____, please.
Taka mig til _____, gjörðu svo vel. (Ta-ka mik til _____, gyur-dhu svo vel.)

How much does it cost to get to _____?
Hvað kostar það til _____? (Kvadh kos-tar thadh til _____?)

Take me there, please.
Taka mig til þar, gjörðu svo vel. (Ta-ka mik til thar, gyur-dhu svo vel.)

Featured Video