Irish 101

I haven't done anything wrong.
Ní dhéarna mé coir. ( nee YAR-nah may kor )

It was a misunderstanding.
Ba mhíthuiscint é. ( bah VEE-HISH-kint ay )

Where are you taking me?
Cá bhfuil tú ag tógail mé? ( kaw will too ag TOWG-awl may )

Am I under arrest?
An bhfuil mé gafa? ( on will may GOFF-ah )

I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Is saoránach Meiriceánach/Astrálach/Briotanach/Ceanadach mé. ( iss sayr-AWN-ock merry-KAWN-ock/ass-TRAWL-ock/BRIT-annock/KYANNY-dock may )

I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Ba mhaith liom labhairt leis an ambasáid/consalacht Meiriceánach/Astrálach/Briotanach/Ceanadach. ( bah wawh lum LOWR-t lesh on OM-bass-oyj/CUN-sill-ockt merry-KAWN-ock/ass-TRAWL-ock/BRIT-annock/KYANNY-dock )

I want to talk to a lawyer.
Ba mhaith liom labhairt le dlíodóir. ( bah wawh lum LOWR-t leh DLEE-dor )

Can I just pay a fine now?
An féidir liom íocaíocht cáin amháin anois? ( on FAY-jer lum EEK-ee-ockt koyn ah-WAWN ah-NISH )

Featured Video