Irish 101

1
aon ( ay-on )

2
dó ( doe )

3
trí ( tree )

4
ceathair ( KA-hir )

5
cuig ( koo-igg )

6
sé ( shay )

7
seacht ( shokht )

8
ocht ( okt )

9
naoi ( nay )

10
deich ( deh )

11
haon déag ( hayn DAYeg )

12
dó dhéag ( doe yAYog )

13
trí déag ( tree DAYog )

14
ceathar déag ( cah-har DAYog )

15
cúig déag ( coo-igg DAYog )

16
sé déag ( shay DAYog )

17
seacht déag ( shokt DAYog )

18
ocht déag ( ukt DAYog )

19
naoi déag ( nay DAYog )

20
fiche ( fih-ha )

21
fiche haon ( fih-ha hay-un )

22
fiche dó ( fih-ah doe )

23
fiche trí ( fih-ah tree )

30
triocha ( truck-ah )

40
daichead ( do-head )

50
caoga ( KWAY-ga )

60
seasca ( shas-ca )

70
seachto ( shokt-oe )

80
ochto ( UKT-oe )

90
nocha ( noe-KA )

100
céad ( kay-ahd )

200
dhá céad ( ghaw kay-ahd )

300
trí céad ( tree kay-ahd )

1000
míle ( mee-leh )

2000
dhá mhíle ( ghaw vee-leh )

1,000,000
milliún ( mill-yewn )

number _____ ( train, bus, etc. )
uimhir a _____ ( iv-urr ah )

half
leath ( lah )

less
níos lú ( nee-uss loo )

more
níos mó ( nee-uss moe )

Featured Video