Irish 101

Leave me alone.
Lig dom. ("ligg dum")

Don't touch me!
Ná bain dom! ("NAW bine dum!")

I'll call the police.
Cuirfidh mé fios ar na Gardaí!. ( KIRR-EE may FISS air nah gard-EE! )

Police!
Gardaí! ( guard-EE! )

Stop! Thief!
Stad! Gadaí! ( STODD! god-EE!! )

I need your help (singular).
Tá do chabhair de dhíth orm. ("TAW doh KHOWER deh YEE urr-um") (KH is gutteral, OWER is like English "tower")

It's an emergency.
Is éigeandáil í. ("Iss AE-GUN-dall EE.")

I'm lost.
Táim caillte. (TAW'M kyle-cheh)

I lost my bag.
Chaill mé mo mhála. ( KYLE may muh WALL-a )

I lost my wallet.
Chaill mé mo thiachog. ("KYLE may muh HEE-UH-Hohg")

I'm sick.
Tá mé tinn. ("Taw may chin")

I've been injured.
Táim gortaithe. ( TAWM GORT-i-HAH )

I need a doctor.
Tá dochtúir a dhíobháil orm. ("Taw DOCH-TOOR deh YEE urr-im") (dochtúir is gutteral)

Can I use your phone?
An bhfuil cead agam do ghutháin a úsáíd? ( ON will KYAD a-GUM duh ghuh-HAWN a OO-SOYD? )

Featured Video