Irish 101

now
anois ( ann-ish )

later
níos déanaí ( nee-uss DAY-nee )

before
roimh ( riv )

morning
maidin ( moj-in )

afternoon
iarnóin ( ear-NOE-inn )

evening
tráthnóna ( tráthnóna )

night
oíche ( EE-hah )

Clock Time

one o'clock AM
haon a chlog ar maidin ( HAY-ann ah klug err MOJ-in )

two o'clock AM
dó a chlog ar maidin ( DOE ah klug err MOJ-in )

noon
nóin ( noe-inn )

one o'clock PM
haon a chlog san iarnóin ( HAY-ann ah klug san ear-NOE-inn )

two o'clock PM
dó a chlog san iarnóin ( DOE ah klug san ear-NOE-inn )

midnight
meanoíche ( mann EE-hah )

Duration

_____ minute(s)
_____ nóiméad ( NOE-made )

_____ hour(s)
_____ uair ( oor )

_____ day(s)
_____ la(ethanta) ( lay(hint-ah) )

_____ week(s)
_____ seachtan(na) ( shokt-inn(ah) )

_____ month(s)
_____ mí ( mee )

_____ year(s)
_____ blian(ta) ( BLI-an(tah) )

Days

today
inniu ( inn-yew )

yesterday
inné ( inn-yay )

tomorrow
amárach ( am-AW-rok )

this week
an seachtain seo ( on shokt-inn shuh )

last week
an seachtain seo caite ( on shokt-inn shuh cotch-ah )

next week
an seachtain seo chugainn ( on shokt-inn shuh koo-inn )

Sunday
Domhnach ( DOW-nok )

Monday
Luain ( Loo-inn )

Tuesday
Máirt ( MAWrt )

Wednesday
Céadaoin ( KAY-deen )

Thursday
Déardaoin ( dare-deen )

Friday
Aoine ( EE-nah )

Saturday
Satharn ( SAH-harn )

Months

In Ireland, Spring starts on the 1st of February.


January
Eanair ( ann-arr )

February
Feabhra ( fyow-rah )

March
Márta ( mawr-tah )

April
Aibreán ( ab-rawn )

May
Bealtainne ( byowl-tin-neh )

June
Meitheamh ( meh-hiv )

July
Iúil ( oo-ill )

August
Lúnasa ( loon-assah )

September
Mean Fomhair ( mann foe-arr )

October
Deireadh Fomhair ( derr-ah foe-arr )

November
Samhain ( SOW-inn )

December
Nollaig ( null-igg )

Featured Video