Latvian 101

I haven't done anything wrong.
Es neesmu darījis[male]/darījusi[female] neko sliktu.

It was a misunderstanding.
Ir radies pārpratums.

Where are you taking me?
Uz kurieni jūs mani vedat?

Am I under arrest?
Vai es esmu arestēts[male]/arestēta[female]?

I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Es esmu Amerikas/Austrālijas/Lielbritānijas/Kanādas pilsonis[male]/pilsone[female].

I want to talk to a lawyer.
Es gribu runāt ar advokātu.

Can I just pay a fine now?
Vai varu samaksāt sodu tagad?

Featured Video