101 Languages

Latvian Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Latvian language. The words listed below are not the most common Latvian words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Latvian
(Latviešu Valoda)
I

es
you (singular)

tu
he

viņš
we

mēs
you (plural)

jūs
they

viņi
this

šis
that

tas
here

šeit
there

tur
who

kurš
what

kas
where

kur
when

kad
how

not

ne
all

viss
many

daudz
some

daži
few

nedaudzi
other

cits
one

viens
two

divi
three

trīs
four

četri
five

pieci
big

liels
long

garš
wide

plats
thick

biezs
heavy

smags
small

mazs
short

īss
narrow

šaurs
thin

tievs
woman

sieviete
man (adult male)

vīrietis
man (human being)

cilvēks
child

bērns
wife

sieva
husband

vīrs
mother

māte
father

tēvs
animal

dzīvnieks; zvērs;
fish

zivs
bird

putns
dog

suns
louse

uts
snake

čūska
worm

tārps
tree

koks
forest

mežs
stick

žagars; miets; nūja;
fruit

auglis
seed

sēkla
leaf

lapa
root

sakne
bark (of a tree)

miza
flower

zieds; puķe;
grass

zāle
rope

aukla; virve; striķis;
skin

āda
meat

gaļa; miesa;
blood

asinis
bone

kauls
fat (noun)

tauki
egg

ola
horn

rags
tail

aste
feather

spalva
hair

mats
head

galva
ear

auss
eye

acs
nose

deguns
mouth

mute
tooth

zobs
tongue (organ)

mēle
fingernail

nags
foot

pēda
leg

kāja
knee

celis
hand

roka
wing

spārns
belly

vēders
guts

zarnas; iekšas;
neck

kakls
back

mugura
breast

krūts
heart

sirds
liver

aknas
to drink

dzert
to eat

ēst
to bite

kost
to suck

sūkt
to spit

spļaut
to vomit

vemt
to blow

pūst
to breathe

elpot
to laugh

smieties
to see

redzēt
to hear

dzirdēt
to know

zināt
to think

domāt
to smell

ost, saost; smaržot;
to fear

baidīties
to sleep

gulēt; dusēt; čučēt;
to live

dzīvot
to die

mirt
to kill

nogalināt
to fight

cīnīties, kauties
to hunt

medīt
to hit

sist
to cut

griezt
to split

sadalīt, sašķelt
to stab

durt
to scratch

skrāpēt
to dig

rakt
to swim

peldēt
to fly

lidot
to walk

iet
to come

nākt
to lie (as in a bed)

gulēt; gulties;
to sit

sēdēt; sēsties;
to stand

stāvēt; stāties;
to turn (intransitive)

griezties;
to fall

krist
to give

dot
to hold

turēt
to squeeze

spiest; žmiegt;
to rub

berzēt
to wash

mazgāt
to wipe

slaucīt
to pull

vilkt
to push

stumt; grūst;
to throw

mest; sviest;
to tie

siet
to sew

šūt
to count

skaitīt
to say

teikt; sacīt;
to sing

dziedāt
to play

spēlēt
to float

peldēt; pludināt;
to flow

tecēt
to freeze

salt; stingt;
to swell

uztūkt; piebriest;
sun

saule
moon

mēness
star

zvaigzne
water

ūdens
rain

lietus
river

upe
lake

ezers
sea

jūra
salt

sāls
stone

akmens
sand

smiltis
dust

putekļi
earth

zeme; augsne;
cloud

mākonis
fog

migla
sky

debess, debesis
wind

vējš
snow

sniegs
ice

ledus
smoke

dūmi
fire

uguns
ash

pelni
to burn

degt
road

ceļš
mountain

kalns
red

sarkans; ruds *(hair)*;
green

zaļš
yellow

dzeltens
white

balts
black

melns
night

nakts
day

diena
year

gads
warm

silts
cold

auksts
full

pilns
new

jauns
old

vecs; sens;
good

labs
bad

slikts; ļauns;
rotten

sapuvis
dirty

netīrs
straight

taisns; tiešs;
round

apaļš
sharp (as a knife)

ass
dull (as a knife)

truls
smooth

gluds
wet

mitrs; slapjš;
dry

sauss
correct

pareizs
near

tuvs
far

tāls
right

labais; pa labi;
left

kreisais; pa kreisi;
at

pie
in

iekš
with

ar
and

un
if

ja
because

tāpēc (ka); jo;
name

vārds; nosaukums;

View other word lists here