Latvian 101

1
viens ( veans )

2
divi ( divi )

3
trīs ( trees )

4
četri ( chet-ri )

5
pieci ( pea-tsi )

6
seši ( se-shi )

7
septiņi ( sep-ti-nyi )

8
astoņi ( us-toa-nyi )

9
deviņi ( de-vi-nyi )

10
desmit

11
vienpadsmit

12
divpadsmit

13
trīspadsmit

14
četrpadsmit

15
piecpadsmit

16
sešpadsmit

17
septiņpadsmit

18
astoņpadsmit

19
deviņpadsmit

20
divdesmit

21
divdesmit viens

22
divdesmit divi

23
divdesmit trīs

30
trīsdesmit

40
četrdesmit

50
piecdesmit

60
sešdesmit

70
septiņdesmit

80
astoņdesmit

90
deviņdesmit

100
simts

200
divi simti

300
trīs simti

1000
tūkstotis

2000
divi tūkstoši

1,000,000
miljons ( ...')

1,000,000,000
miljards

1,000,000,000,000
biljons

number _____ ( train, bus, etc. )
numurs _____

half
daļēji; pus

less
mazāk

more
vairāk

Featured Video