Latvian 101

Bus and Train

How much is a ticket to _____?
Cik maksā biļete uz _____?

One ticket to _____, please.
Vienu biļeti uz _____, lūdzu.

Where does this train/bus go?
Uz kurieni/kurp dodas šis vilciens/autobuss?

Where is the train/bus to _____?
Kur ir vilciens/autobuss, kas brauc uz _____?

Does this train/bus stop in _____?
Vai vilciens/autobuss pietur _____?

When does the train/bus for _____ leave?
Kad atiet vilciens/autobuss uz _____?

When will this train/bus arrive in _____?
Kad vilciens/autobuss būs _____?

Directions

How do I get to _____ ?
Kā lai es tieku uz _____ ?

...the train station?
...vilcienu staciju?

...the bus station?
...autoostu?

...the airport?
...lidostu?

...downtown?
...centra virzienā?

...the youth hostel?
...jauniešu viesnīcu?

...the _____ hotel?
..._____ viesnīcu?

...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...Amerikas/Kanādas/Austrālijas/Lielbritānijas konsulātu?

Where are there a lot of...
Kur te ir daudz...

...hotels?
...viesnīcu?

...restaurants?
...restorānu?

...bars?
...bāru?

...sites to see?
...apskates vietu?

Can you show me on the map?
Vai jūs to varētu man parādīt uz kartes?

street
iela

Turn left.
Pagriezties pa kreisi.

Turn right.
Pagriezties pa labi.

left
pa kreisi

right
pa labi

straight ahead
tieši uz priekšu

towards the _____
pret _____

past the _____
aiz _____

before the _____
pirms _____

Watch for the _____.
Skaties, kur ir _____.

intersection
krustojums

north
ziemeļi

south
dienvidi

east
austrumi

west
rietumi

uphill
kalnup

downhill
lejup

Taxi

Taxi.
Taksometrs.

Take me to _____, please.
Aizvediet mani uz _____, lūdzu.

How much does it cost to get to _____?
Cik maksā brauciens līdz _____?

Take me there, please.
Aizvediet mani uz turieni, lūdzu.

Featured Video