101 Languages

Lithuanian Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Lithuanian language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Lithuanian
(lietuvių kalba)
I

you (singular)

tu, Jūs *(formal)*
he

jis
we

mes
you (plural)

jūs
they

jie
this

šis, šitas
that

tas (2 level), anas (3 level)
here

čia, čionai, šičia
there

ten, tenais
who

kas *(interrogative)*
what

kuris*(interrogative)*
where

kur, kame *(interrogative)*
when

kada *(interrogative)*
how

kaip *(interrogative)*
not

ne
all

viskas, visi
many

daug
some

kažkiek, keli, keletas
few

keletas, nedaug, truputis
other

kitas, anas
one

vienas
two

du, dvi
three

trys
four

keturi
five

penki
big

didelis
long

ilgas
wide

platus
thick

storas, tankus, tirštas
heavy

sunkus
small

mažas
short

trumpas
narrow

siauras, ankštas
thin

plonas, liesas
woman

moteris
man (adult male)

vyras
man (human being)

žmogus
child

vaikas, kūdikis, jauniklis (animal), berniukas (male child)
wife

žmona
husband

vyras
mother

motina
father

tėvas
animal

gyvulys, gyvūnas, žvėris
fish

žuvis
bird

paukštis
dog

šuo, šuva, šunis
louse

utėlė
snake

gyvatė, angis, žaltys
worm

kirminas, kirmėlė, sliekas
tree

medis, kuoka (a thick piece of wood), drėvė (hollow tree)
forest

miškas, giria
stick

lazda, pagalys, žagaras, stabas, vėzdas
fruit

vaisius
seed

sėkla, sėmuo, pl. sėmenys
leaf

lapas
root

šaknis
bark (of a tree)

žievė
flower

gėlė, žiedas
grass

žolė
rope

virvė
skin

oda, plėnė
meat

mėsa
blood

kraujas
bone

kaulas
fat (noun)

riebalai, taukai
egg

kiaušinis, pautas
horn

ragas
tail

uodega
feather

plunksna
hair

plaukai
head

galva
ear

ausis
eye

akis
nose

nosis
mouth

burna
tooth

dantis
tongue (organ)

liežuvis
fingernail

nagas
foot

pėda
leg

koja
knee

kelis, klupstis
hand

ranka
wing

sparnas
belly

pilvas, viduriai
guts

viduriai, žarnos
neck

kaklas
back

nugara
breast

krūtis, papas (col.)
heart

širdis
liver

kepenys, jeknos
to drink

gerti
to eat

valgyti
to bite

kąsti
to suck

čiulpti, žįsti
to spit

spjauti
to vomit

vemti, riaugėti
to blow

pūsti
to breathe

kvėpuoti, alsuoti
to laugh

juoktis
to see

matyti, regėti, išvysti
to hear

girdėti, klausytis
to know

žinoti, išmanyti
to think

galvoti, mąstyti
to smell

uostyti, smirdėti, kvepėti
to fear

bijoti, baidytis
to sleep

miegoti, snausti
to live

gyventi, gyvuoti
to die

mirti, dvėsti, žūti
to kill

žudyti, galabyti, užmušti
to fight

kovoti, kautis, muštis
to hunt

medžioti
to hit

smogti, mūšti, duoti, trenkti, kirsti, plekštelėti, liuobti, kulti
to cut

pjauti, kirpti, kirsti, riekti (bread)
to split

skelti, dalinti
to stab

durti, smeigti, besti
to scratch

drėksti, brėžti, draskyti, brozdinti, zulinti, kasyti, krapštyti
to dig

kasti, rausti, rakinėti
to swim

plaukti
to fly

skristi, lėkti, skrieti, skraidyti
to walk

eiti, žengti, vaikščioti
to come

ateiti, atvykti
to lie (as in a bed)

gulti *(action)*, gulėti *(state)*
to sit

sėsti *(action)*, sėdėti *(state)*
to stand

stoti *(action)*, stovėti *(state)*
to turn (intransitive)

apsisukti, krypti, kreipti, gręžtis, verstis
to fall

kristi, pulti, virsti, griūti
to give

duoti, teikti
to hold

laikyti, turėti
to squeeze

spausti, gręžti, slėgti, mygti
to rub

trinti
to wash

plauti, skalbti, mazgoti
to wipe

šluoti, valyti
to pull

traukti, tempti, vilkti
to push

stumti, grūsti
to throw

mesti, sviesti
to tie

rišti, sieti
to sew

siūti
to count

skaičiuoti, skaityti
to say

sakyti, byloti, tarti, teikti
to sing

dainuoti, giedoti
to play

žaisti
to float

plūduriuoti
to flow

tekėti, bėgti, srūti, plūsti
to freeze

šalti
to swell

tinti, brinkti, pursti, tvinkti, pūstis
sun

saulė
moon

mėnulis, mėnuo, mėnesis
star

žvaigždė
water

vanduo
rain

lietus
river

upė
lake

ežeras
sea

jūra, marios
salt

druska
stone

akmuo, kūlis
sand

smėlis, žvirgždas, smiltys
dust

dulkės
earth

žemė
cloud

debesis
fog

rūkas, migla, ūkas
sky

dangus
wind

vėjas, vėtra
snow

sniegas
ice

ledas
smoke

dūmai
fire

ugnis
ash

pelenai
to burn

degti
road

kelias
mountain

kalnas
red

raudonas
green

žalias
yellow

geltonas
white

baltas
black

juodas
night

naktis
day

diena
year

metai
warm

šiltas
cold

šaltas
full

pilnas, kupinas
new

naujas, jaunas
old

senas
good

geras, labas
bad

blogas, prastas, varganas, nelabas, negeras
rotten

supuvęs, sutrūnijęs
dirty

nešvarus, purvinas, netyras
straight

tiesiai
round

apskritas, apvalus
sharp (as a knife)

aštrus
dull (as a knife)

bukas, atšipęs, neaštrus
smooth

glotnus, nugludintas, švelnus, lygus, nešiurkštus
wet

drėgnas, šlapias
dry

sausas
correct

teisingas, tikras
near

arti, šalia
far

tolimas, atokus, atstus
right

dešinė

View other word lists here