\ Learn Malay - Authority

Malay 101

I haven't done anything wrong. 
Saya tidak melakukan sebarang kesalahan.


It was a misunderstanding. 
Ianya satu salah faham.
Where are you taking me? 
Kemana awak hendak bawa saya?
Am I under arrest? 
Adakah saya ditahan?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Saya warganegara Amerika /Australia / Inggeris / Kanada.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Saya ingin bercakap dengan Kedutaan/Konsulat Amerika / Australia / Inggeris / Kanada.
I want to talk to a lawyer. 
Saya ingin bercakap dengan peguambela.
Can I just pay a fine here? 
Bolehkah saya membayar denda di sini?

Featured Video