Norwegian 101

Learn Norwegian with NorwegianClass101.com
Do you have any rooms available?
Har du noen ledige rom?
How much is a room for one person/two people?
Hvor mye koster et enkelt/dobbelt-rom?
Are bedsheets included in the price?
Er sengetøy inkludert i prisen?
I would like some bedsheets
Kan jeg få med sengetøy?
Does the room come with...
Har rommet...
...a bathroom?
...eget bad?
...a telephone?
...egen telefon?
...a TV?
...TV? (te-ve)
May I see the room first?
Kan jeg få se rommet først?
Do you have anything _____?
Har du et _____ rom?
...quieter
...mer stille
...bigger
...større
...cleaner
...renere
...cheaper
...billigere?
OK, I'll take it.
OK, jeg tar det. (o-kå, jei tar de)
I will stay for _____ night(s).
Jeg blir her _____ natt/netter.
Can you suggest another hotel?
Har du et annet hotell å foreslå?
Do you have a safe?
Har du en safe? (har du en seif)
Do you have a locker?
Har du ett låsbart skap?
Is breakfast/supper included?
Er frokost/middag inkludert?
What time is breakfast/supper?
Når er det frokost/middag?
Please clean my room.
Kan du vaske rommet mitt.
Can you wake me at _____?
Kan du vekke meg klokka _____?
I want to check out.
Kan jeg få sjekke ut nå?

Featured Video


Learn Norwegian with NorwegianClass101.com