Norwegian 101

Learn Norwegian with NorwegianClass101.com
Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Godtar du amerikanske/australske/kanadiske dollar?
Do you accept (British) pounds?
Godtar du (britiske) pund? (Go-tar du brit-isk-e punn)
Do you accept credit cards?
Godtar du kredittkort?
Can you change money for me?
Kan du hjelpe meg å veksle penger?
Where can I get money changed?
Hvor kan jeg få vekslet penger?
Can you change a traveler's check for me?
Kan du veksle en reisesjekk for meg?
Where can I get a traveler's check changed?
Hvor kan jeg få vekslet reisesjekker?
What is the exchange rate for ___?
Hva er valutakursen for ___?
Where is an automatic teller machine (ATM)
Hvor er nærmeste minibank?

Featured Video


Learn Norwegian with NorwegianClass101.com