Polish 101

 
Learn Polish with Free Podcasts
I haven't done anything wrong.
Nie zrobilem nic zlego.
It was a misunderstanding.
To bylo nieporozumienie.
Where are you taking me?
Dokad mnie zabieracie?
Am I under arrest?
Czy jestem aresztowany?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Jestem obywatelem amerykanskim/australijskim/brytyjskim/kanadyjskim.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Chce rozmawiac z ambasada/konsulatem amerykanskim/australijskim/brytyjskim/kanadyjskim.
I want to talk to a lawyer.
Chce rozmawiac z adwokatem.
I want to talk via English translatator.
Chce rozmawiac przez tlumacza jezyka angielskiego.
Can I just pay a fine now?
Czy moge po prostu natychmiast zaplacic kare?

Featured Video


Learn Polish with Free Podcasts