101 Languages

1,000 Most Common Polish Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Polish words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberPolish Wordin English
1nie not
2to this
3się themselves
4w in
5na on
6i and
7z from
8co what
9jest there is
10że that
11do to
12tak so
13jak as
14o about
15a and
16mnie me
17ale but
18mi me
19za for
20ja I
21tu here
22ci these
23ty you
24czy or
25go him
26tym the
27tego this
28tylko only
29jestem I
30po on
31cię you
32ma has
33mam I
34już already
35może maybe
36jesteś you
37pan you
38dla for
39coś something
40dobrze well
41wiem I
42teraz now
43proszę please
44jeśli if
45od from
46tam there
47wszystko everything
48masz have
49nic nothing
50być be
51on he
52więc so
53gdzie where
54będzie will
55 there are
56ten this
57mogę I
58ciebie you
59bardzo very
60sobie himself
61ze from
62wiesz you know
63no well
64kiedy when
65pani lady
66jeszcze more
67jej its
68był was
69chcę I want
70mój my
71było was
72nas us
73by would
74dlaczego why
75przez by
76chcesz want
77 her
78jego its
79tutaj here
80ich their
81też also
82nigdy never
83kto who
84żeby that
85przepraszam sorry
86bo because
87mamy we have
88naprawdęreally
89muhim
90dobra good
91dziękuję thank you
92porządkuorder
93możesz You can
94panie Mr.
95chyba unless
96muszę I
97domu home
98ona she
99nawet even
100właśnie just
101prawdatruth
102zrobićdo
103zawszealways
104tethese
105hejhey
106będęI
107gdywhen
108mojamy
109namus
110jethem
111cześćhi
112trochęsome
113bezwithout
114nimthe
115jesteśmyWe are
116panaMr.
117dalejfurther
118tejthe
119byławas
120dziękithrough
121mojemy
122wszyscyeveryone
123musiszyou
124latyears
125twójyours
126chcewants
127tobąyou
128ktośsomeone
129więcejmore
130dobrygood
131czastime
132taThis
133którywhich
134chodźCome
135powiedziećsay
136niechlet
137samalone
138bożeChristmas
139mnąme
140chodziAs
141czegowhat
142musimywe have
143razemtogether
144raztime
145alboor
146stałohas
147wasyou
148dzieńday
149możemyWe can
150będzieszwill
151prostujust
152dajGive
153czymWhat
154lepiejbetter
155myślęI
156czemuwhy
157przedbefore
158mywe
159ludziepeople
160życielife
161ludzipeople
162robiszdo
163okok
164niżthan
165przyat
166uat
167powiedzTell
168tychthese
169rzeczystuff
170myśliszthink
171niktnobody
172twojayour
173oczywiścieof course
174kimWho
175onithey
176mówisays
177stądhence
178miałhad
179niegothe
180jedenone
181siebiehimself
182imthem
183powiedziałsaid
184dziśtoday
185twojeyour
186czasutime
187podunder
188musimust
189moimI
190dwatwo
191takisuch
192temuago
193wtedythen
194którewhich
195sieAugust
196abyto
197choleracholera
198pewniesurely
199kurwawhore
200takiethe
201wieknow
202wszystkieAll
203cóżWell
204dużomuch
205dziejehistory
206ilehow much
207potemthen
208mojegomy
209miećhave
210znaczymean
211będziemywill
212iśćgo
213dziecichildren
214trzebaone must
215wyglądalooks
216skądwhence
217staryold
218byłemI was
219caływhole
220kochaniebaby
221możnaone can
222dlategobecause
223jasnesure
224szybkoquickly
225mojąmy
226wamyou
227jakoas
228myślithoughts
229zarazsoon
230rozumiemI understand
231miejsceplace
232mojejmy
233this
234swojetheir
235niąit
236nichthem
237wielemany
238wszystkichAll
239kochamI love
240mająhave
241jakiśsome
242jakieśsome
243idźGo
244mówięI
245pomóchelp
246nadon
247takiegothis
248przykrosorry
249jutrotomorrow
250tobieyou
251przestańcome on
252mówiszsay
253trzythree
254anior
255jakiwhat
256ojciecfather
257robićdo
258wiedziećknow
259kilkasome
260widziszsee
261miałemI was
262dzisiajtoday
263mamoMom
264robidoes
265tyleso much
266zobaczyćsee
267którawhich
268zbyttoo
269późniejlater
270tatoDad
271niejthe
272kiedyśonce
273świetnieexcellently
274sposóbway
275kogośsomeone
276pewnocertainly
277myślałemI thought
278pieniądzemoney
279pracywork
280widzęsee
281zanimbefore
282this
283będąwill
284until
285życiaLife
286długolong
287bardziejmore
288panuMr.
289każdyeach
290dnidays
291ochoh
292chciałemI wanted to
293widziałemI saw
294ohoh
295sirSir
296dniaon
297powiemTelling
298nocynight
299imięname
300takathe
301swojąits
302znowuagain
303spokójpeace
304nadziejęhope
305twoimyour
306żebyśyou
307znamI know
308wyyou
309koniecend
310ponieważbecause
311spójrzlook
312racjęright
313staniestate
314słuchajlisten
315namius
316miłopleasantly
317razieIf
318twojejyour
319chciałbymI would like to
320pierwszyfirst
321jakiewhat
322drzwidoor
323żyjedead
324dobregood
325problemproblem
326naszour
327posłuchajlisten
328rokuyears
329wein
330gdybyif
331przecieżyet
332potrzebujęneed
333czujęI
334naszeour
335domhome
336człowiekman
337dzieckochild
338zamknijclose
339wszystkimeveryone
340mógłcould
341samaherself
342wciążever
343powiedziałemsaid
344mówićtalk
345minutminutes
346zostaćstay
347mówSay
348dokładnieexactly
349mamamother
350którzywho
351chwilęmoment
352twojąyour
353zrobiłdid
354samoitself
355podobalike
356idziemygo
357jesteścieare
358zabićkill
359lubięI
360kogowhom
361spokojniequietly
362jeżeliif
363bymI
364sobąeach
365byłyformer
366chciałwanted
367mówiłemsaid
368czegośsomething
369lubor
370gdzieśsomewhere
371małysmall
372theThe
373nadalstill
374rozumieszunderstand
375znaleźćfind
376facetguy
377prawiealmost
378bądźor
379brońweapon
380pozaoutside
381maciehave
382chodźmycome on
383byłeśwere
384miaławas
385zrobięI do
386zostałwas
387mogącan
388wydajeseems
389wcześniejearlier
390nocnight
391żadnychno
392razytimes
393dośćrather
394trzymajHold
395znaszknow
396pomocyhelp
397moichmy
398jednoone
399czekajwait
400weźTake
401pomysłidea
402jakbyif
403idęI'm going
404ciąglestill
405oczyeyes
406końcuend
407porozmawiaćtalk
408otohere
409twojegoyour
410innegoother
411pamiętaszForgotten
412latayears
413ss
414ojcafather
415dwietwo
416powinieneśshould
417halohello
418powinniśmyshould
419niczegonothing
420którąwhich
421sprawycase
422numernumber
423jednakhowever
424takimthe
425pokojuRoom
426żebymI
427powodubecause
428światworld
429wystarczyonly need to
430dokądwhere
431samochódcar
432pewiena
433panowiegentlemen
434drogidear
435źlewrong
436napisySubtitles
437swójits
438ranomorning
439jednąone
440nowynew
441dwóchtwo
442pozwóllet
443matkamother
444patrzlook
445idziegoes
446miejsculocation
447byłamI was
448egoego
449wyglądaszlook
450sprawacase
451nikogoanyone
452całewhole
453rzeczthing
454nimithem
455któregowhose
456życiuLife
457praworight
458całąthe entire
459pieniędzyMoney
460bóggod
461byśyou
462wiedziałemI knew
463świecieWorld
464damI
465uważajWatch
466byliwere
467chcąwant
468widziećsee
469zostawLeave
470jednaone
471kobietywomen
472jezujesus
473swojegoits
474najpierwfirst
475swoimits
476diabłaThe Devil
477jednegoone
478zróbdo
479znówagain
480dada
481zaczekajwait
482miłośćlove
483czujeszfeel
484którymwhich
485daćgive
486dziewczynagirl
487ręcehands
488mówiłsaid
489śmierćdeath
490musiałhave
491choleryfuck
492którychwhich
493powinienemI should
494wczorajyesterday
495pamiętamI remember
496całkiemquite
497żonawife
498właściwieproperly
499pracęwork
500powiedziałasaid
501paręa couple
502pójdęgo
503witamhello
504youyou
505sądzęI
506wiemywe know
507którejwhich
508powiedziałeśsaid
509podczasduring
510mówiąsay
511równieżalso
512dobranocgood night
513robięI do
514jackJack
515słyszałemI heard
516telefonphone
517pięćfive
518szybciejfaster
519poważnieseriously
520dolarówdollars
521kobietawoman
522zrobiłemI did
523miejscaspace
524pytaniequestion
525wielumany
526róbDo
527swoichtheir
528winafault
529skorosince
530wieczórevening
531gragame
532prawdęthe truth
533inaczejotherwise
534gównoshit
535śmiercidying
536wrócićreturn
537witajWelcome
538dopieroonly
539natychmiastimmediately
540wcaleat all
541wierzęI believe
542martwworry
543powieszsay
544wielkigreat
545swojejits
546zobaczeniaSee
547poznaćmeet
548staćstand
549gdybymI
550jednymone
551onethey
552innychother
553człowiekaman
554ważneimportant
555johnjohn
556dawajcome on
557zrobiłeśdone
558ziemiground
559takżealso
560wspanialesplendidly
561nowegonew
562dziewczynyGirls
563chłopakiguys
564paniąMrs.
565tatadad
566inneother
567nieźlegood
568nowanew
569sprawęcase
570cokolwiekanything
571widziałeśseen
572słowawords
573myślałamI thought
574idzieszgo
575miałamI was
576świataWorld
577wiecieworld
578każdegoeach
579czasemsometimes
580chcemywe
581naszaour
582dostaćget
583chciałamI wanted to
584międzybetween
585naszychour
586poczekajhold on
587każdymeach
588godzinyhours
589takichsuch
590innyother
591żyćlive
592chwilimoment
593serceheart
594jakąwhat
595żadnegono
596leczbut
597udałomanaged
598skarbiebaby
599słuchamlisten
600człowiekuman
601nazywacalled
602powrotemback
603naszejour
604supergreat
605powinienshould
606działawork
607dopókiwhile
608czteryfour
609potrzebujeneeds
610przynajmniejat least
611szczęściehappiness
612bogagod
613pokójroom
614zabraćtake
615wiedziałknow
616ogólegeneral
617synson
618wyjśćOutput
619byłobywould
620naszegoour
621zrobimywe do
622mógłbymI could
623dalekofar
624naszymour
625ostatnilast
626doktorzeDoctor
627wszystkiegoeverything
628jakawhat
629możliwepossible
630raczejmore
631zgadzaagrees
632twoichyour
633możecieYou
634wieczoremin the evening
635należyto
636szkołyschool
637miałeśyou
638brzmisounds
639drDr.
640zrobiszdo
641półhalf
642głowęhead
643mążhusband
644wybaczsorry
645czymśsomething
646cieszęI am
647wodywater
648ruszajmove
649chceciewant
650przeciwkoagainst
651małasmall
652miastaCity
653całathe whole
654pojęciaconcepts
655dziwnestrange
656czasietime
657rozmawiaćspeak
658głowyhead
659wiadomośćmessage
660lubiszlike
661widzeniaview
662twarzface
663najbardziejmost
664wracajgo back
665odethan
666czasamisometimes
667mielihave
668planplan
669stronyPage
670kapitanieCaptain
671takąthe
672udawill
673czekawaiting
674rokyear
675policjapolice
676mogłemI
677wejśćI
678bratbrother
679ciałobody
680popatrzLook
681końcaend
682wrócęreturn
683zobaczymysee
684byliśmywere
685potrzebujemyneed
686obchodzicare
687kiedykolwiekever
688pomochelp
689mieliśmyhad
690gotowyready
691jechaćdrive
692zostaniewill
693znaknow
694drodzeby
695późnolate
696rodzinyfamily
697andand
698drogaroad
699pewnasome
700ll
701zewnątrzoutside
702słyszyszhear
703godzinHours
704środkuthe middle
705uwierzyćbelieve
706zostałohas been
707synason
708człowiekiemman
709filmmovie
710pomóżhelp
711złybad
712słowoword
713spaćsleep
714zostaławas
715innymother
716mógłbyścould
717lubiDislikes
718widziałamI saw
719góryTop
720tt
721zupełniequite
722pokażshow
723wziąćtake
724rękęhand
725chłopcyboys
726pójśćgo
727robotajob
728dółbottom
729jedziemygo
730potrzebujeszneed
731ostatniorecently
732moimy
733nazywamcall
734prawalaw
735bliskoclose
736radęcouncil
737plen
738wielkiegreat
739zabiłkilled
740zrobido
741tydzieńweek
742joejoe
743wkrótcesoon
744robimywe do
745prostostraight
746pięknabeauty
747kimśsomeone
748mogłato
749mm
750stroniepage
751frankfranc
752mógłbycould
753wypadekaccident
754gdybyśif
755drogęway
756częśćpart
757nasząour
758tędythis way
759leciflies
760góręTop
761ciężkohard
762zależydepends
763widziałsee
764małesmall
765napisówSubtitle
766mieścieCity
767wszędzieeverywhere
768nowenew
769chłopakboy
770cichoquietly
771krajucountry
772pracawork
773małolittle
774taayeah
775robiądo
776mówiłeśsaid
777chociażalthough
778byłaśwere
779robotyWorks
780temattopic
781tłumaczenietranslation
782miastocity
783zostańBecome
784przyjacielfriend
785pierwszeFirst
786miesięcymonths
787oznaczameans
788mówiącsaying
789waszayour
790koleśdude
791krewblood
792mniejless
793synuson
794zapomnijforget
795ponadmore than
796chciałabymI would like to
797nieważneinvalid
798powinnaśshould
799tymithe
800spotkaniemeeting
801kłopotytroubles
802chciaławanted
803żadenno
804drugisecond
805krwiblood
806papa
807charliecharlie
808zobaczSee
809powinnoshould
810racjaright
811sprawieon
812szkodainjury
813wiedząknowledge
814zatrzymaćstop
815stronęPage
816miłościlove
817powiedziałamsaid
818jakąśsome
819trudnodifficult
820spróbujtry
821głupistupid
822pewnegosome
823całymthroughout
824wamiyou
825złebad
826jakośsomehow
827niemożliweimpossible
828spotkaćmeet
829choćthough
830pracowaćwork
831georgegeorge
832nazwiskoname
833zdjęciaPhotos
834znalazłemI found
835okayokay
836samochoducar
837razuimmediately
838dziewczynęgirl
839chwileczkęjust a moment
840serioseriously
841sądziszdo you think
842zaczynabegins
843samegothe
844dałgave
845środkaof
846ojczeFather
847najlepszybest
848sercaheart
849dawnolong ago
850moglicould
851pracujeworking
852wolnoslow
853rodzinafamily
854panemMr.
855bojęI'm afraid
856drugiejother
857trzechthree
858pięknebeautiful
859chodźcieCannes
860otwórzopen
861samithemselves
862przyjaciółfriends
863naglesuddenly
864przykładexample
865ojcemfather
866szansęchance
867żadnejno
868uspokójcalm
869słyszałeśheard
870szkoleSchool
871broniWeapons
872myślećthink
873wracamback
874matkimother
875nowymnew
876powinnamshould
877częstooften
878facetaguy
879zostaływere
880ruszaćmove
881musząhave
882głowiehead
883odejśćgo
884sześćsix
885meme
886wedługby
887zabierzTake
888czekaćwait
889czyżis it
890czujefeel
891zostawićleave
892inniother
893wezmęI will
894mężczyznaman
895doktordoctor
896pogadaćtalk
897żonęwife
898jakaśsome
899nogilegs
900będzieciewill
901początkubeginning
902daszgive
903policjiPolice
904siostrasister
905wiedziałamI knew
906bratabrother
907musiałemI had to
908tomvolume
909sprawdzićcheck
910pokazaćshow
911godzinęhour
912problemyproblems
913historiahistory
914bb
915powodzeniagood luck
916wiekucentury
917przyszedłcame
918pierwszaFirst
919kilkumore
920wystarczającoenough
921uwaganote
922cieclose
923trzymaćkeep
924ciałabody
925orgorg
926httphttp
927mówiłamI told
928michaelmichael
929przyjdziewill
930całkowiciecompletely
931zabijękill
932zdjęciepicture
933stójhalt
934okołoabout
935zabawnefunny
936oboknext
937prawdopodobnieprobably
938powiesay
939tysięcythousands
940zadzwonićring
941gotowiready
942pomożehelp
943nikomuanyone
944uwagęattention
945wrócireturn
946spokojupeace
947pannoMiss
948niczymlike
949kupićbuy
950braciebrother
951walczyćfight
952historiiHistory
953znaćknow
954prawdziwyreal
955rodziceparents
956dobrymgood
957ostatnielast
958dłużejmore
959większośćmost
960górzetop
961niestetyunfortunately
962wspólnegocommon
963słyszęI hear
964tyłuback
965zmienićchange
966graćplay
967ulicystreet
968bolihurts
969obiecujęI promise
970wojnyWar
971tygodniuweek
972orazand
973strasznieawfully
974wstawajcome on
975zadzwonięcall
976jednejone
977prostesimple
978pracujęworking
979mieszkalives
980samymthe
981szefieBoss
982chwilamoment
983niedługosoon
984wracaćreturn
985istniejethere
986łatwoeasily
987włosyhair
988ziemięground
989kochaszlove
990musiciehave
991radycouncil
992gośćguest
993jakimwhat
994myślthought
995pomyślałemI thought
996chrystechrist
997jedynieonly
998kochalove
999zacząćstart
1000widaćshows

2,000 Most Commonly Used Polish Words

View Top
2,000 Words


Download Polish Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.