Serbian 101

Do you serve alcohol?
Служите ли алкохолна пића? Služite li alkoholna pića?

A beer/two beers, please.
Једно пиво/два пива, молим. Jedno pivo/dva piva, molim.

A glass of red/white wine, please.
Чашу црног/белог вина, молим. Čašu crnog/belog vina, molim.

whiskey
виски viski

vodka
вотка votka

rum
рум rum

water
вода voda

tonic water
тоник tonik

orange juice
ђус đus

Coke ( soda )
Кока-кола Coca-cola

One more, please.
Још једно, молим. Još jedno, molim.

Another round, please.
Још једну туру, молим. Još jednu turu, molim.

When is closing time?
Када затварате? Kada zatvarate?

Cheers!
Живели! Živeli!

Featured Video