101 Languages

1,000 Most Common Slovak Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Slovak words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberSlovak Wordin English
1toit
2sa the
3jethem
4si yourself
5aand
6somI
7nato
8že that
9čowhat
10nie not
11vin
12ako as
13takso
14alebut
15byby
16swith
17tuhere
18mime
19doto
20ja I
21oabout
22smeare
23áno yes
24steYou
25mame
26zfrom
27already
28len only
29ty the
30hohim
31tiyou
32abythat
33dobre well
34keďwhen
35zafor
36ťayou
37akif
38tamthere
39are
40prefor
41bolwas
42hej hey
43totothis
44teraz now
45niečoanything
46prečowhy
47noyet
48mámI've
49aj also
50ich their
51byť be
52tenthe
53budewill
54všetkoeverything
55vásyou
56kdewhere
57juit
58nič nothing
59ešte more
60vámyou
61ktowho
62tomthe
63poafter
64mášhave
65kto
66môj my
67tohothereof
68bolowas
69prosím please
70alebo or
71viešyou know
72myslímI
73has
74takžeso
75mňame
76veľmi very
77bolawas
78poriadkuRegulations
79nikdynever
80týmteam
81jeho its
82viemI
83násus
84anior
85jej its
86malhad
87odfrom
88chcemI
89potomthen
90ďakujem thank you
91sowith
92možno maybe
93muhim
94neviemI do not know
95povedalsaid
96ohoh
97vy you
98tebayou
99chcešyou
100ísť go
101onhe
102panesir
103ahojhi
104stálestill
105viacmore
106tiethe
107pánlord
108naozajreally
109námus
110pretožebecause
111semhere
112mámewe have
113dnestoday
114poďmelet
115povedaťsay
116mojamy
117poďCome
118boliwere
119musímI
120pozrisee
121predbefore
122môžemI
123vowithin
124okok
125budemI'll
126ibaonly
127všetciall
128myslíšthink
129kebyif
130niektosomeone
131tiežalso
132ktorýwhich
133malimali
134nemôžemI can not
135mojemine
136mywe
137právejust
138božeGod
139the
140asiabout
141rádhappy
142čiwhether
143častime
144vždyalways
145deňday
146tvojyour
147mátehave
148maťhave
149dobrýgood
150tomuthe
151veľaa lot
152jedenone
153ktoréwhich
154it
155trochusome
156ľudiapeople
157stalobecome
158priat
159jasnéclear
160otecfather
161chcelwanted
162kurvawhore
163tentothis
164zofrom
165musímewe have
166moholcould
167budešyou
168bezwithout
169malahad
170ideregards
171mnoume
172only
173dobrégood
174môžešYou can
175životlife
176robiťdo
177vecithings
178mneme
179tebouyou
180tedatherefore
181presneexactly
182robíšdoing
183dosťenough
184dajGive
185môžecan
186všakhowever
187choďGo
188nechmay
189vieteyou know
190musíšhave
191ľudípeople
192domovhome
193niktonobody
194všetkyall the
195prepáčtesorry
196onashe
197prepáčsorry
198pretotherefore
199späťback
200povedzSay
201dejegoing
202budemeWe will
203razonce
204každýeach
205hneďnow
206imthem
207kýmwhile
208urobiťdo
209tvojayour
210lebobecause
211vážneseriously
212rokovyears
213nechcemI do not want
214kedywhen
215svojetheir
216vďakathanks
217vedieťknow
218počkajwait
219nocnight
220vecthing
221takéalso
222kvôlibecause
223nejakésome
224taktothus
225nemámI
226idemidem
227svojuits
228kamwhere
229pravduTruth
230videlsaw
231myslelthought
232chcewants
233povedalasaid
234nežthan
235párcouple
236žiadneno
237vôbecever
238prečaway
239samozrejmeof course
240nímit
241mohlito
242tvojeyour
243miestoplace
244problémproblem
245mamamother
246vlastneactually
247potrebujemNeed
248peniazemoney
249lepšiebetter
250tebeyou
251chceteTo
252niekedysometimes
253rýchloquickly
254musímust
255spolutogether
256idemego
257sámalone
258uat
259vidieťsee
260celýwhole
261tejthe
262úplnecompletely
263detichildren
264prišielcame
265určitecertainly
266takýsuch
267vonout
268podbelow
269večerevening
270týchthose
271vyzeráLooks
272dlholong
273panilady
274ránomorning
275fajngreat
276koľkohow much
277veďbecause
278sebahimself
279dvatwo
280akýwhat
281môžemeWe can
282nichthem
283akéwhat
284všetkýchAll
285trithree
286prílištoo
287dievčagirl
288radacouncil
289urobildone
290majúhave
291pravdaTRUE
292hovoriťtalk
293menoname
294dostaťget
295ktoráwhich
296budúwill
297vášyour
298cezthrough
299čomwhat
300môjhomy
301pozorcare
302zajtratomorrow
303tietothese
304pomôcťhelp
305prestaňStop
306mojejmy
307nejakýsome
308mužman
309nebudewill
310ritiShit
311supersuper
312doledown
313tejtothis
314niekohosomeone
315nehoit
316ženawoman
317anoyes
318svojits
319dieťachild
320horeup
321môžeteYou can
322správnecorrectly
323cowhat
324faktfact
325vašeyour
326vidímI see
327radšejrather
328znamenámeans
329autocar
330daťgive
331istýsure
332jednoone
333onithey
334medzibetween
335ďalejmore
336pozritesee
337kuto
338hovorísays
339predtýmbefore
340budeteyou'll
341mojumy
342poviemI say
343chvíľuDeals
344nechajlet
345nebolwas not
346zlatkosweetie
347mamiMom
348páčiLike
349nášour
350chcelawanted
351prostesimply
352iand
353tútothis
354ľútosorry
355mohlato
356našeours
357nemôžešcan not
358dostalreceived
359podľaby
360jednaOne
361vieknows
362tátothis
363myslítethink
364jednuone
365pohodecool
366neskôrlater
367robíMakes
368aspoňat least
369nejIt
370dvetwo
371dalgave
372nájsťfind
373tomtothis
374skoroalmost
375prácujob
376človekman
377vašaYour
378vedelknew
379nužwell
380ktoríwho
381hovorímI say
382halóhello
383pomochelp
384namius
385prvýfirst
386peklaHell
387milujemI love
388odtiaľtoaway
389nadabove
390idešgo
391počúvajListen
392hovorilsaid
393vidíšsee
394skôrmore
395dúfamI hope
396čožewhat
397domahome
398ktorúby
399protiagainst
400okejokay
401zlébad
402skutočneactually
403veľkýgreat
404vamiyou
405dveredoor
406predsayet
407počulheard
408kohowho
409nemádoes
410inéother
411peknenicely
412minútminutes
413musítePlease
414ňouit
415ochoh
416nemalnot
417číslonumber
418dobrágood
419uvidímesee
420hovoríšsay
421svojhoits
422malýsmall
423doktordoctor
424slečnalady
425kámodude
426takáso
427buďeither
428chlapciboys
429okoloabout
430nemášyou do not
431domhouse
432znovaover
433mŕtvydead
434zefrom
435koniecend
436sakradamn it
437dámI will
438zabiťkill
439pokiaľas far as
440mocpower
441nociNight
442sebehimself
443dobrúgood
444poďteCome
445dnuDay
446sveteWorld
447svetworld
448jednéhoone
449nemôžecan not
450dvajatwo
451tvojuyour
452voláCalling
453they
454thethe
455dajtelet
456myslelathought
457životaLife
458rukyhand
459pániGentlemen
460nebudemI will not
461prídecome
462videlasaw
463celkomquite
464samaherself
465prišlicome
466držHold
467matkamother
468vonkuout
469nebolonot
470zabilkilled
471našielfound
472cítimI feel
473chlapecboy
474skvelégreat
475vrátiťreturn
476zdáseems
477bohgod
478prácawork
479seboueach
480problémytrouble
481synson
482celéwhole
483otcafather
484peknénice
485nápadidea
486spraviťdo
487priateľfriend
488zaseagain
489chlapguy
490rokyyears
491najlepšiebest
492časutime
493achoh
494svojejits
495rokyear
496muselhad
497zbraňweapon
498ociDad
499niekdesomewhere
500potrebujemeneed
501odísťleave
502musieťhave
503kráttimes
504vtedythen
505kapitáncaptain
506žiadnyno
507žiťlive
508tohtothis
509johnjohn
510ňuit
511dokoncaeven
512inakotherwise
513prácework
514poznámI know
515óoh
516pozrieťlook
517čímwhat
518zlatogold
519hlavuhead
520človečeman
521nemyslímI do not
522cesteroad
523stanebecomes
524nebolanot
525robímI do
526nemámewe have
527robítedo
528počkajtewait
529uhuh
530novýnew
531dolárovdollars
532celúwhole
533can
534tichosilence
535nechaťlet
536bratbrother
537veľkélarge
538zatiaľyet
539ňomIt
540chlapeman
541znovuagain
542ženywomen
543cestupath
544pripravenýready
545týždeňweek
546počkaťwait
547hraťplay
548očieyes
549chlapčeboy
550tvojejyour
551prísťcome
552nechcešwant
553povedalisaid
554choďtego
555istecertainly
556čokoľvekanything
557ďalšímore
558prišlacame
559možnépossible
560toľkoso much
561chcúwant
562pôjdemgo
563zlewrong
564včerayesterday
565našlifound
566konečnefinally
567akáwhat
568slovoword
569malésmall
570pocitfeeling
571priamodirectly
572ťažkédifficult
573nimithem
574newnew
575ženuwoman
576okremexcept
577novénew
578ockopapa
579našaour
580hodínHours
581starýold
582inýother
583chcelilike
584videlisee
585spravildo
586mojichmy
587mojommy
588nejakúsome
589týchtothese
590odkiaľwhence
591neviešdo not know
592neskorolate
593tathe
594výborneexcellently
595prípadecase
596nechajteLeave
597telobody
598nepovedalsaid
599svojichtheir
600srdceheart
601päťfive
602nemôžemeWe can not
603istásame
604dnídays
605životeLife
606nevidelseen
607robilmade
608jednoduchosimply
609smrťdeath
610jackjack
611volámcall
612dôvodreason
613potrebujeneeds
614vyzerášlook
615domuHouse
616drdr
617povedzteTell
618istésame
619dnidays
620nebojDo not worry
621môžucan
622dôležitéimportant
623mužaman
624jedinýonly
625príbehstory
626tvojhoYour
627trebabe
628znieread
629ahaI see
630miestespot
631porozprávaťtalk
632akobylike
633rukuhand
634dvochtwo
635vašuyour
636ďalekofar
637nechcelwanted
638rozumiemI understand
639onoit
640vecíThings
641všetkýmeveryone
642mimoout
643počasduring
644loďship
645hubuup
646najlepšíbest
647vypadniscram
648dostalireceived
649školySchool
650šancuchance
651urobímdo
652rodinafamily
653priateliafriends
654šťastiehappiness
655zdravímhealth
656mestocity
657žiadnano
658myslífound
659pravdepodobneprobably
660peknýnice
661týmtothis
662nikohoanyone
663poznášyou know
664našejour
665mohlocould
666zemground
667malobe
668láskalove
669smrtideath
670titulkysubtitles
671krvblood
672viemewe
673potrebuješneed
674zlýbad
675strachfear
676nemoholcould
677mestaCity
678najprvat first
679hodinyclock
680vedelaknew
681urobilamade
682plánplan
683spaťsleep
684stačíjust
685jedlofood
686domehouse
687sestrasister
688veriťtrust
689začalstarted
690mojimy
691našichour
692chybaerror
693svetaWorld
694vziaťtake
695dievčatáGirls
696nevedeldid not know
697zemicountry
698zavolaťcall
699nemalinot
700spôsobmethod
701štyrifour
702dňaon
703opäťagain
704zostaťremain
705neviedo not know
706úžasnéawesome
707ukážshow
708telefónphone
709všadeeverywhere
710autaCars
711pôjdemego
712žiadenno
713ktorejwhich
714ďalšiemore
715nerobDon't
716hmmhmm
717počuťhear
718chlapíkguy
719vráťgo back
720pracovaťwork
721filmfilm
722synason
723čauhi
724zoberTake
725madammadam
726čoskorosoon
727dámyladies
728cestyTrip
729pamätášremember
730miláčiksweetheart
731rokuyear
732nechallet
733stranethe
734toutou
735snáďmaybe
736naspäťbackward
737jasneclearly
738bežRun
739bytapartment
740ktoréhowhose
741potrebovaťneed
742zavolámcall
743urobdo
744haha
745tt
746urobilimade
747ktorýchthose
748prachydough
749malásmall
750pánaMr.
751vašejyour
752vidítesee
753poviešsay
754michaelmichael
755youyou
756robiado
757akúwhat
758šťastnýhappy
759chápemI understand
760poriadnethat was
761rokmiyears
762neno
763veľkálarge
764nechcewill not
765zomreldied
766okamžiteimmediately
767tvárface
768andand
769jedináonly
770rozprávaťtalk
771našuour
772nemáteyou do not
773mrzísorry
774išielwent
775mužimen
776začaťstart
777nemalanot
778nemusíšdo not
779kedwhen
780obajaboth
781dalagiven
782oveľamuch
783časťsection
784nakoniecfinally
785radilove
786mysliMind
787kamošpal
788chcemewe
789rodinuFamily
790školeSchool
791niekoľkoseveral
792nemôžeteYou can not
793uveriťbelieve
794počúvajteListen
795nehovorsay
796zastaviťstop
797polhalf
798vrátimback
799pártyparty
800rovnakoequally
801snažímI try
802práciWork
803zmyselsense
804yeahyeah
805otvorhole
806odtiaľthence
807týmithose
808daligiven
809cestapath
810bohaGod
811pohybmovement
812zavolajCall
813myslieťthink
814odofrom
815mestein
816samsam
817nohylegs
818staťbecome
819blázoncrazy
820odišielleft
821skutočnostiIndeed
822peňazíMoney
823vravelsaid
824chcieťwant
825hovoriasay
826napríkladfor example
827vezmiTake
828počulaheard
829zobraťtake
830hlavyTitle
831ahah
832nášhoour
833žijelives
834charliecharlie
835každéhoeach
836strašneawfully
837políciapolice
838zbraneweaponry
839verímI believe
840nebudešwill not
841sľubujemI promise
842blízkoclose
843prípadcase
844hodinuhour
845mužovMen
846čohowhich
847volalcalled
848sendream
849nejdenot
850frankfranc
851stratillost
852začínabegins
853správynews
854menejless
855takmernearly
856majmaj
857trochalittle
858dostalareceived
859poslednýlast
860čakaťwait
861zostaňStay
862čakáwaiting
863musiamust
864mesiacmonth
865okayokay
866troškuslightly
867prvéFirst
868dostanemget
869vášhoYour
870druhýother
871predstaviťpresent
872počujlisten
873nejakosomehow
874vnútriinside
875náhodouby chance
876harryharry
877pomôžhelp
878šesťsix
879vrátilreturned
880chvíľkumoment
881zabudolforgotten
882nebolior
883hovnoshit
884časetime
885hovorilasaid
886dávnolong
887chlapiGuys
888človekaman
889šťastiaHappiness
890nikomuanyone
891pesdog
892každúeach
893ee
894mojoumy
895staráold
896hovorcall
897verver
898jednejone
899pokojroom
900benben
901rovnostraight
902rodičiaparents
903doludown
904počuješhear
905nejakásome
906šatydress
907ježišiježiši
908skvelýgreat
909dcéradaughter
910stojícosts
911večeruDinner
912miestaPlaces
913naposledylast
914mikemike
915drahábeloved
916hmhm
917nevadínever mind
918urobímewe do
919spoločnosťcompany
920dášgive
921bojovaťfight
922tvojichyour
923vlasyhair
924sexsex
925chodiťwalk
926hovorítesay
927inéhoother
928paulpaul
929hragame
930rozumiešunderstand
931comcom
932pomalyslowly
933dostanereceive
934cítišfeel
935zabijemkill
936častooften
937vitajtewelcome
938stretnúťmeet
939prisahámI swear
940prváfirst
941auteout
942možnosťoption
943srandufun
944desaťten
945jedinéonly
946našlafound
947žiadnuno
948obchodshop
949otázkaquestion
950poslednélatest
951hlavnemainly
952čertaHell
953celáwhole
954strýkoUncle
955vedeliknow
956idúgo
957rodinyFamily
958svojomits
959ukázaťshow
960najskôrfirst
961ľuďompeople
962wwwwww
963pozrimelook
964milénice
965kľudpeace
966idiotidiot
967skústry
968momentmoment
969odkedysince when
970navždyforever
971záležídepends
972pôjdešgo
973zomrieťdie
974prestaňtestop
975nerozumiemI do not understand
976hlasvoice
977jamesjames
978jesťeat
979poznáteknow
980odpoveďreply
981takúsuch
982právoright
983vzalmarried
984cC
985krásnebeautiful
986mladýyoung
987daviddavid
988druhejother
989poviesays
990dávajwatch
991svetlolight
992poslalsent
993zmeniťchange
994mesiacovmonths
995zabudniForget
996wowwow
997georgegeorge
998šielwent
999týždneweeks
1000mimochodomby the way

2,000 Most Commonly Used Slovak Words

View Top
2,000 Words


Download Slovak Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)
More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.